MAPA STRÁNEK

Hlavní stránka  - Novinky      

O nás  - Úvod      
   - Historie      
   - Zastoupení    - FIEC
     - Tripartita (RHSD)
     - Konfederace podnikatelských a zaměstnavatelských svazů ČR
     - SIA ČR - Rady výstavby
   - Řídicí dokumenty    - Stanovy
     - Jednací řád
     - Organizační řád
     - Podpisový řád
     - Zásady činnosti smírčího orgánu
   - Etický řád    
   - Organizační struktura    - Správní rada
     - Představenstvo
     - Kontrolní komise
     - Ústředí
     - Krajské a regionální stavební společnosti
     - Krajští manažeři
     - Expertní skupiny
     - Smírčí orgán
   - Členství    - Členská přihláška
      - Členské poplatky

Seznam členů  - Individuální členové      
   - Kolektivní členové   

Systém certifikovaných stavebních dodavatelů  - Registr  
   - Pravidla
   - Evidence certifikačních orgánů
   - Evidence dodavatelů a certifikátů

Dopravní infrastruktura  - Memorandum o železniční dopravě mezi Svobodným státem Bavorsko a Českou republikou  
   - Analýza systému dopravní infrastruktury
   - Návrh alternativ financování silniční infrastruktury
   - Bílá kniha, Plán jednotného evropského dopravního prostoru – vytvoření konkurenceschopného dopravního systému účinně využívajícího zdroje

Byty a bydlení  - Znáte portál Renovujdům.cz?
   - Vzorové projekty seniorského bydlení SFRB
   - Nová Zelená úsporám
   - Postoj SPS k bytové politice v ČR
   - Nová Zelená úsporám
   - Panel 2013+
   - Česká spořitelna - financování projektů energetických úspor bytových domů
   - Koncepce bydlení ČR do roku 2020
   - Bytová výstavba v ČR - statistika
   - Počet dokončených bytů v ČR 1989-2011

Dokumenty a info  - Legislativa a předpisy    - Vrácení příspěvků na SOKA-BAU
     - Připomínkové řízení k věcnému záměru zákona o zadávání veřejných zakázek
     - Od 1. 1. 2016 budete podávat Kontrolní hlášení
     - Seznam hlavních právních předpisů
   - Kolektivní smlouva    
  - Informace ze zahraničí  - Stavební veletrh VIETBUILD 2017 ve Vietnamu
     - Doprovodná podnikatelská mise premiéra Bohuslava Sobotky do Rigy
     - Mezinárodní veletrh stavebnictví a interiérů MOSBUILD 2017 v Rusku
     - Mezinárodní veletrh ECOFAIR a ENERGETIKA v srbském Bělehradě
     - Odborné fórum EXPO BUILD RUSSIA
     - Izraelský stavební veletrh Building 2016
     - Project Írán 2016
     - Informace o 2. výzvě Evropské komise na zpracování projektů dopravní infrastruktury
     - B2B jednání s tureckými společnostmi
     - Máte zájem o spolupráci s Mongolskem?
     - Bavorská WB WILHELM BAUER má zájem o subodávky stavebních prací z ČR
     - Zájem o spolupráci s korejskou společností NEXEN
     - Podnikatelská mise do Drážďan
     - Podnikatelská mise do Ruské federace
     - Česko-ukrajinské podnikatelské fórum
     - Služby státní agentury na podporu obchodu – CzechTrade
     - Veletrh Intermat Paříž
     - Poland &CEE PPP Forum 2015
     - Podnikatelská mise do Azerbajdžánu
     - Pracovní seminář Ukrajina a Kazachstán
     - Italsko-česká obchodní komora má zájem o spolupráci s českými stavebními firmami
     - Workshop o rozvoji obchodních vztahů mezi ČR, Azerbajdžánem a Uzbekistánem
     - EXPO Mongolia 2015
     - Euro - Arabian Business Center
     - Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD)
     - Stavebnictví v EU, 2009
  - Dokumenty ke stažení  - Podklad pro jednání ekonomických ministrů Vlády ČR dne 18. 7. 2016
     - Příloha č. 1 Podkladu
     - Příloha č. 2 Podkladu
     - Návrh konkrétních opatření k odstranění krizového stavu v oblasti středního odborného technického vzdělávání a výuky řemesel stavebního charakteru
     - Prezentace prezidenta Matyáše na jednání Hospodářského výboru PSP ČR na téma Zákon o veřejných zakázkách – inventura problémů, 26. 2. 2014
     - Prezident Matyáš rozeslal dopis politickým stranám o stavebnictví
     - Dokument SPS na jednání s prezidentem ČR Milošem Zemanem
     - Strategie konkurenceschopnosti 2012-2020 (Zpět na vrchol 2012-2020)
     - Vývoj stavebnictví do roku 2012
     - Strategie SPS pro krizové období 2009-2012
     - Analýza systému dopravní infrastruktury
     - Návrh alternativ financování silniční infrastruktury
     - Krize učňovského školství
     - Koncepce bydlení ČR do roku 2020
     - Kvalitativní studie českého stavebnictví 2012
     - Národní analýza současného stavu, Odborné vzdělávání stavebních profesí v oblasti energetické náročnosti budov a OZE, listopad 2012
     - Analysis of the national status quo, November 2012
     - Národní plán vzdělávání ve stavebnictví směřující k budovám s téměř nulovou spotřebou energie, červenec 2013
   - Prezentace    
   - Stavebnictví v číslech    
     - Stavební produkce 2016
     - Pozemní a inženýrské stavitelství 2016
     - Bytová výstavba 2016
     - Orientační hodnota vydaných stavebních povolení 2016
     - Meziroční změny stavební produkce 2014 - 2016
     - Meziroční index stavební produkce 2005 - 2016
     - Meziroční index inženýrského stavitelství 2005 - 2016
     - Meziroční index pozemního stavitelství 2005 - 2016
     - Zakázka
     
     - Stavební produkce 2015
     - Index meziročních změn
     - Index k roku 2008
     - Pozemní a inženýrské stavitelství 2015
     - Bytová výstavba 2015
     - Orientační hodnota vydaných stavebních povolení 2015
     
     - Index stavební produkce - mezinárodní porovnání k roku 2005
     - Index stavební produkce - mezinárodní porovnání k roku 2010
     - Objem stavební výroby na obyvatele
     - Struktura celkového stavebního objemu EU
     - TOP firmy střední Evropy - rok 2012
     - Intenzita výstavby
     - Porovnání objemu stavební produkce (2011)
     - Stavební výroba 2012 – 2013
     - Zaměstnanost
     - Hrubé příjmy a mzdy
     - Index nákladů – nové obytné budovy
   - Zajímavé odkazy  

Servis  - Právní poradna    
     - Právní poradna pro členy SPS
     - Právní poradna v období hospodářské krize
     - Nájem bytu podle nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014
     - Nájem nebytových prostor podle nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014
       - Nájem a pachty podle nového občanského zákoníku od 1. 1. 2014
   - Technické normy    
   - Třídník stavebních objektů    
   - Prezentace členů SPS    
   - Infolinka    
   - Institut vzdělávání SPS    
       - Bipartitní dialog
       - Vzdělávací kurzy
       - Současně realizované projekty
          - Zmapování skutečných potřeb zástupců řemeslných firem, zaměstnavatelů i podnikatelů
          - Projekt „SPOLEČNÝM POSTUPEM SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ K PŘÍPRAVĚ ODVĚTVÍ NA ZMĚNY DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU – etapa II." - v rámci Operačního programu Zaměstnanost
          - PROJEKT "ingREeS" - V RÁMCI PROGRAMU HORIZON 2020
          - Projekt "VETinCon" - v rámci programu ERASMUS+
          - Z osmi témat problematiky rozvoje lidských zdrojů vzniknou sektorové dohody
          - Národní soustava povolání a Národní soustava kvalifikací
          - Návrat rodiče do přípravy a realizace staveb
          - Stáže pro mladé – cesta k pracovním příležitostem
       - Připravované projekty
       - Ukončené projekty
          - Projekt "Build Up Skills Czech Republic" - v rámci programu Inteligent Energy - Europe
          - Adakon
          - Posilování sociálního dialogu
          - Další vzdělávání
          - Konkurenceschopnost
          - CATIT
          - EURO MISTR
          - Projekt "Posilování bipartitního dialogu v odvětvích" - v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
          - Projekt „SPOLEČNÝM POSTUPEM SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ K PŘÍPRAVĚ ODVĚTVÍ NA ZMĚNY DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU – etapa I." - v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
          - Projekt "TaskConEU" - v rámci programu Leonardo da Vinci
          - Projekt "MatrixConEU" - v rámci programu Leonardo da Vinci
          - Projekt "TOCEB" - v rámci programu Leonardo da Vinci

Aktivity  - Soutěže    
     - Stavba roku
            - Stavba roku 2016
            - Stavba roku 2015
            - Stavba roku 2014
            - Stavba roku 2013
            - Stavba roku 2012
            - Stavba roku 2012
     - Stavební firma roku
            - Stavební firma roku 2015
            - Stavební firma roku 2014
            - Stavební firma roku 2013
            - Stavební firma roku 2012
            - Stavební firma roku 2011
            - Stavební firma roku 2010
     - Nejlepší výrobce stavebnin
            - Nejlepší výrobce stavebnin roku 2015
            - Nejlepší výrobce stavebnin roku 2014
            - Nejlepší výrobce stavebnin roku 2013
            - Nejlepší výrobce stavebnin roku 2012
            - Nejlepší výrobce stavebnin roku 2011
            - Nejlepší výrobce stavebnin roku 2010
     - Osobnost stavitelství
            - Osobnost stavitelství 2013
            - Osobnost stavitelství 2012
     - TOP INVEST
            - TOP INVEST 2015
            - TOP INVEST 2014
            - TOP INVEST 2013
            - TOP INVEST 2012
            - TOP INVEST 2011
            - TOP INVEST 2010
     - Soutěže TOP-STAV
            - TOP-STAV 100 2013
            - MID TOP-STAV 2013
            - TOP-STAV 100 2012
            - MID TOP-STAV 2012
            - TOP-STAV 100 2011
            - MID TOP-STAV 2011
     - Krajské soutěže
            - Stavba roku Středočeského kraje
            - Stavba Ústeckého kraje
            - Stavba Libereckého kraje
            - Stavby Karlovarského kraje
            - Stavba roku Plzeňského kraje
            - PRESTA JIŽNÍ ČECHY (Prestižní stavba Jižních Čech)
            - Stavba Pardubického kraje
            - Stavba roku Královéhradeckého kraje
            - Stavba roku Vysočina
            - Stavba roku Olomouckého kraje
            - Stavba Jihomoravského kraje
            - Stavba roku Zlínského kraje
            - Stavba Moravskoslezského kraje
     - Další soutěže
            - Soutěž Přeměna odpadů na zdroje
            - Mezinárodní soutěž učňů Řemeslo/Skill
            - Obkladačská naděje
            - Výročí 150 let SIA
            - Soutěž PODLAHA CUP má své vítěze
            - 12. ročník celostátní soutěže Dopravní stavba/Dopravní technologie/Výrazná inovace v dopravě
            - Česká dopravní stavba 2013
            - Český energetický a ekologický projekt/stavba/inovace
            - Stavební výrobek – technologie roku
            - Soutěže Firma roku – Živnostník roku
            - Soutěž BEFFA 2014
   - Veletrhy a výstavy    
       - Stavební veletrhy Brno
            - Stavební veletrhy Brno, 26. – 29. 4. 2017
            - Stavební veletrhy Brno, 20. – 23. 4. 2016
            - Stavební veletrhy Brno, 22. – 25. 4. 2015
            - Stavební veletrhy Brno, 23. - 26. 4. 2014
            - Stavební veletrhy Brno, 23. - 27. 4. 2013
            - Stavební veletrhy Brno, 24. - 28. 4. 2012
       - Veletrh FOR ARCH
            - FOR ARCH 20. – 24. 9. 2016
            - FOR ARCH 15. – 19. 9. 2015
            - FOR ARCH 16. - 20. 9. 2014
            - FOR ARCH 17. - 21. 9. 2013
   - Konference a semináře  
     - Akademie Morava 2015
     - Fórum českého stavebnictví
     - Euroconstruct konference o stavebnictví
     - Žofínské fórum
     - Odborné semináře
   - Akce  
       - Dny otevřených dveří na stavbách
            - Dny otevřených dveří na stavbách v roce 2016
            - Dny otevřených dveří na stavbách v roce 2015
            - Dny otevřených dveří na stavbách v roce 2014
            - Dny otevřených dveří na stavbách v roce 2013
       - Dny stavitelství a architektury
            - Dny stavitelství a architektury v krajích
            - Dny stavitelství a architektury 2014
            - Dny stavitelství a architektury 2013
            - Dny stavitelství a architektury 2012
       - Golfový turnaj o pohár prezidenta SPS 2012
       - Ostatní akce
            - Den dřevostaveb
            - Nabídka členům SPS k 25. výročí založení SPS a Kooperativy
            - Kariérní restart – podpora prodlužování pracovního života osob starších 50 let
            - Setkání SPS a sibiřského Regionálního stavebního partnerství
   - Publikace  
     - Příručky správné praxe při obkládání keramikou, sklem a kamenem
     - Stavebnictví v kostce 2015
     - Stavebnictví v kostce 2014
     - Stavebnictví v kostce 2013
     - Stavebnictví v kostce 2012
     - Strategie, vize českého stavebnictví do roku 2015
   - Média  
       - Časopis Stavebnictví
       - SMART
            - SMART 2016
            - SMART 2015
            - SMART stavebnictví 2014
            - SMART stavebnictví 2013
            - SMART stavebnictví 2012
            - SMART stavebnictví 2011
            - SMART stavebnictví 2010
   - Udržitelná výstavba  
       - Centrum udžitelné výstavby
            - Úspory energií
            - Zásady šetrného stavění – udržitelnost ve výstavbě
       - Česká podnikatelská rada pro udržitelný rozvoj
   - Odborné školství  
     - Informace z krajů
     - Strategie SPS – Návrh opatření pro další perspektivu stavebních řemesel
     - Možnosti financování odborného vzdělávání z Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v období let 2014-2020
     - Jednání expertní skupiny SPS pro podporu odborného technického školství
     - Stáže ve stavebnictví
     - SPS dokončil koncepci učňovského školství
     - Výchova profesních pracovníků bude jedním z největších problémů stavebnictví
     - Skanska pro odborné školství
     - Program TECH-YES pro základní školy
     - Učňovské školství
     - Střední odborné školy
     - Vysoké školy

Novinky  - Archiv    

Média  - Aktuality    
   - Tiskové konference    
   - Tiskové zprávy    
   - Komentáře a stanoviska    
   - Fotogalerie    
   - Logo ke stažení    

FAQ     

Kontakty  - Ústředí    
   - Krajští manažeři    
   - Institut vzdělávání SPS    

 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2017  Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR - Všechna práva vyhrazena