Novinky - archiv

  Stranka 1 z 4   Stavba roku Kraje Vysočina 2017   19.6.2018, Titulem Prestižní stavba Kraje Vysočina 2017, Cenou hejtmana a Cenou ČKAIT byla dekorována rekonstrukce jihlavské secesní vily, kterou realizovala stavební firma Podzimek a synové z Třeště.

   Dobrý rozběh stavebnictví v první třetině roku   19.6.2018, Stavební produkce vykazuje v tomto roce velmi dobré výsledky. Vývoj v jednotlivých měsících byl ale velmi nerovnoměrný. Komentář k aktuálním výsledkům a vysvětlení k jednotlivým hodnotám stavební produkce nám poskytla zástupkyně Českého statistického úřadu (ČSÚ), vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby Ing. Petra Cuřínová.

   Komentář k výsledkům ČSÚ o stavebnictví za duben 2018   6.6.2018, Výsledky stavebnictví Českého statistického úřadu v měsíci dubnu i za období čtyř měsíců od počátku roku potvrzují náš vcelku optimistický pohled na vývoj stavební produkce. Kladný nárůst v dubnu i udržení dvouciferného zvýšení za třetinu roku, to jsou bezpochyby příznivé signály pro další období

   GDPR a stavební firmy   31.5.2018, GDPR – General Data Protection Regulation neboli obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, je nový právní předpis EU, kterým je zaváděna evropská reforma ochrany osobních údajů

   Doporučení Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) k provádění změn staveb zhotovitelem   30.5.2018, SPS vydává s ohledem na níže uvedenou analýzu některých veřejnoprávních předpisů následující doporučení pro provádění změn staveb ze strany zhotovitele

   Vodafone Firma roku 2018 a Česká spořitelna Živnostník roku 2018   30.5.2018, Jste živnostník nebo podnikatel, který by se rád zviditelnil v regionálním měřítku a třeba i uspěl na celostátní úrovni? Otevírá se jedinečná možnost, jak o sobě dát vědět, navázat přátelství i nové obchodní vztahy, a rozjet tak vlastní byznys na plné obrátky. Právě v těchto dnech startují registrace do podnikatelských soutěží Vodafone Firma roku 2018 a Česká spořitelna Živnostník roku 2018, které budou probíhat až do 30. června 2018

   Česko-ukrajinské fórum   28.5.2018, Pod záštitou Ministerstva průmyslu a obchodu ČR organizuje Svaz průmyslu a dopravy ČR a Komora pro hospodářské styky se SNS ve spolupráci s Velvyslanectvím Ukrajiny v ČR a OPK Ukrajiny Česko-ukrajinské podnikatelské fórum. Akce se koná na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR v Praze, Na Františku 32, 11. června 2018

   Stavba roku Středočeského kraje 2018   28.5.2018, Cílem soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2018 je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investoru, projektantu a dodavatelů

   Programové prohlášení vlády ČR   25.5.2018, Programové prohlášení vlády je základním politickým dokumentem obsahujícím politickou vizi a úkoly vlády. Především s programovým prohlášením (a v konkrétním personálním složení) nově jmenovaná vláda předstupuje před Poslaneckou sněmovnu s žádostí o vyslovení důvěry. Na základě programového prohlášení vlády jsou sestavovány podrobnější plány legislativních a nelegislativních prací vlády, výhledy legislativních prací a další prospektivní dokumenty

   Mezinárodní konference Potřebuje Praha moderní architekturu?   21.5.2018, Mezinárodní konference s názvem Potřebuje Praha moderní architekturu? s podtitulem A chceme výškové stavby? se koná 30. května 2018 v prostorách Rezidence primátorky na Mariánském náměstí 1 v Praze 1

   Konference NIMBY efekt – investor, město, občané   17.5.2018, Konference s názvem NIMBY efekt – investor, město, občané se koná v úterý 29. 5. 2018 v Praze v sídle Nadace ABF. Jejími tématy jsou: Co může investor udělat pro to, aby jeho stavební záměr nevzbudil protesty veřejnosti? Jakou roli má hrát obec při umísťování investičního záměru do svého území? Jak má občan obce konstruktivně hájit svoje dotčená práva nebo zájmy?

   Seminář Plánovací smlouvy a smlouvy developerů s obcemi   17.5.2018, Jak prakticky postupovat při umísťování developerských a investičních záměrů, kvůli nimž je nutno změnit územní plán obce? Co vše si musí pohlídat developer a jak může obec jeho záměr podpořit a přitom hájit zájem svých občanů a rozvoje obce? Jaká jsou rizika jednání obcí s developery? Přijďte hledat odpovědi na seminář Plánovací smlouvy a smlouvy developerů s obcemi, který se koná ve středu 30. května 2018

   Stavba roku 2018   10.5.2018, 26. ročník soutěže STAVBA ROKU 2018 jde s přijímáním přihlášek stavebních děl do finále. Květen je poslední měsíc, kdy můžete poslat přihlášku a následně svou stavbu představit odborné i laické veřejnosti

   Komentář k výsledkům ČSÚ o stavebnictví za březen 2018   9.5.2018, Výsledky Českého statistického úřadu za stavebnictví měsíce března sice zpomalily prudký nárůst z počátku roku, který nečekaně vysokými hodnotami vybočoval z běžného, zejména zimního, průběhu produkce

   Nejlepší výrobce stavebnin roku 2017   23.4.2018, Prezentace soutěže NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU 2017 se uskutečnila 12. 4. 2018 na Ministerstvu průmyslu a obchodu, aby připomněla 11. ročník soutěže a ukázala, že i výroba stavebních hmot a materiálů může být ohleduplná, progresivní a úsporná


  Stranka 1 z 4


[ další -> ]    [ posledni ->| ]


 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2018  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena