O násPotřeba sdružovat se je odedávna jedním z rysů lidské společnosti. Proto vznikají různá sdružení, spolky, kluby a další subjekty, ve kterých se potkávají podobně založení lidé. Také Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR vznikl z podobného důvodu, kdy si již za první republiky ve 20. století chtěli zástupci cechů a spolků vyměňovat své názory, informace a zkušenosti. V současné době je svaz platformou pro více než 1 300 svých členů, kterými jsou dodavatelé staveb, výrobci stavebních hmot a výrobků pro stavby, projekční, inženýrské a poradenské organizace a řada dalších výrobních a obchodních firem, které se podílejí na investiční výstavbě.

Posláním svazu je hájit zájmy členů a odvětví, zlepšovat podmínky pro podnikání a ekonomické prostředí, rozšiřovat stavební trh, zlepšovat legislativu, zjednodušovat přípravu staveb a zejména poskytovat včasné informace o směrech dalšího vývoje v investování, aby na něj mohly členské firmy včas reagovat ve svých podnikatelských záměrech.

O Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Svaz podnikatelů ve stavebnictví je vrcholným představitelem českého stavebnictví, který garantuje zastupování oboru na nejvyšší úrovni. Napomáhá při stabilizaci stavebního trhu jednáním s vládou o vytváření finančních zdrojů ze státního rozpočtu a z evropských fondů, které jsou určené pro veřejné investice. Je spolutvůrcem připomínek k zásadním dokumentům bytové politiky i dopravní infrastruktury, aby byla zajištěna koncepce a strategie dalšího rozvoje a stabilizována jejich finanční zajištěnost.

Svaz hájí oprávněné zájmy členů a usiluje o příznivé podnikatelské prostředí v legislativě a hospodářské politice. Vstupuje do tvorby zákonů spoluúčastí svých členů a expertů a je připomínkovým místem nových návrhů legislativních změn ve stavebním podnikání i v sociální oblasti. Prezentuje názory a požadavky stavebních firem na tiskových konferencích i v mediálních prostředcích, s nimiž udržuje rozsáhlou spolupráci.

Členství svazu v Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR v součinnosti s ostatními významnými členy posiluje jeho vliv. Je členem Rady hospodářské a sociální dohody ČR (tripartity), kde má významnou příležitost zasahovat do projednávané vládní politiky zejména v ekonomické a sociální oblasti společně se zástupci odborových svazů. Je sociálním partnerem odborů za obor stavebnictví a výroby stavebních materiálů.

Výsledkem dlouholeté snahy Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR je zřízení pozice náměstka ministra pro stavebnictví na Ministerstvu průmyslu a obchodu od dubna 2014. Takové zastoupení oboru ve státní správě odpovídá důležitosti a významu sektoru v národním hospodářství. Úkolem náměstka je vytvořit koncepční zastřešení aktivit všech ministerstev v oblasti stavebnictví. Jde o ministerstvo průmyslu a obchodu, ministerstvo pro místní rozvoj, ministerstvo dopravy, ministerstvo životního prostředí a ministerstvo zemědělství.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR je podle nového občanského zákoníku organizací zaměstnavatelů a řídí se stanovami schválenými valnou hromadou. Členství ve svazu je dobrovolné.
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena