Historie a poslání Svazu podnikatelů ve stavebnictvíSvaz podnikatelů ve stavebnictví byl založen v roce 1990 jako významná součást nově strukturované české společnosti. Období po listopadu 1989 znamenalo nejen obnovu demokracie v naší zemi, ale i start k tržnímu hospodářství, k liberalizaci, ke konkurenci. Cílem svazu bylo od samého počátku koncipovat a prosazovat potřeby a zájmy stavebního odvětví, zejména proto, že stavebnictví nebylo v té době adekvátně organizačně řízeno. Výstavba a stavebnictví je sektorem průřezovým, víceodvětvovým, a neměl v politické sféře partnera jednoznačně zodpovědného za investiční rozvoj státu, s kompetencemi v exekutivě, v legislativě, ve vědě, výzkumu a technické politice a později i ve vazbě na Evropskou komisi.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví navazuje na téměř století staré svazové činnosti, jejichž začátky se datují do doby bezprostředně po vzniku samostatné Československé republiky. Již tehdy se začaly sdružovat odborné cechy a spolky stavitelů, které cítily potřebu vzájemné výměny informací a potřebných zkušeností. Jejich snahy však zanikly během totalitního období 20. století. Jakmile došlo ke změně politického a společenského režimu, svazová tradice byla rychle obnovena.

Svaz podnikatelů ve stavebnictví se stal vrcholným představitelem českého stavebnictví, který garantuje zastupování oboru na nejvyšší úrovni. Stal se uznávaným zástupcem zaměstnavatelů a podnikatelů v České republice. Napomáhá při stabilizaci stavebního trhu jednáním s vládou, parlamentem a politickou reprezentací o vytváření finančních zdrojů ze státního rozpočtu a z evropských fondů, které jsou určené pro veřejné investice. Je spolutvůrcem připomínek k zásadním dokumentům bytové politiky i dopravní infrastruktury, aby byla vytvářena koncepce a strategie dalšího rozvoje a stabilizována jejich finanční zajištěnost.

Svaz hájí oprávněné zájmy svých členů a usiluje o příznivé podnikatelské prostředí v legislativě a hospodářské politice. Vstupuje do tvorby zákonů spoluúčastí svých členů a expertů a je připomínkovým místem nových návrhů legislativních změn ve stavebním podnikání i v sociální oblasti. Prezentuje názory a požadavky stavebnictví na tiskových konferencích i v mediálních prostředcích, s nimiž udržuje rozsáhlou spolupráci.

Vliv svazu posiluje jeho členství v Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR. Je rovněž členem Rady hospodářské a sociální dohody ČR, kde má významnou příležitost projednávat požadavky a připomínky svých členů v ekonomické, sociální a legislativní oblasti přímo s vládou. Významná je rovněž spolupráce s odbornými organizacemi – Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě (ČKAIT), Českým svazem stavebních inženýrů (ČSSI), Českou společností pro stavební právo, Nadací ABF a dalšími. Svaz je sociálním partnerem odborů za obor stavebnictví a výroby stavebních materiálů, který za zaměstnavatelskou stranu vede kolektivní vyjednávání s Odborovým svazem Stavba.

Pro nejbližší období má Svaz podnikatelů ve stavebnictví tři základní cíle. Prvním je udělat maximum pro obnovení konjunktury českého stavebnictví spočívající ve snaze oživit realizaci investic již v investorské přípravě, ve státním rozpočtu, ve využívání strukturálních fondů Evropské unie. Druhým je oblast zlepšení podnikatelského prostředí, zejména změna stavební legislativy, která je překážkou v dynamickém rozvoji stavebnictví. Třetím je změna chybné vzdělávací politiky státu a jeho špatná péče o technické vzdělávání a o učňovské školství. Dlouhodobé zanedbání této oblasti se projeví v budoucí problematice kvalifikované pracovní síly.
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena