Kolektivní smlouva vyššího stupně na roky 2016-2019 je uzavřenaNovou kolektivní smlouvu vyššího stupně, účinnou od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2024, podepsali 2. 4. 2019 zástupci Svazu podnikatelů ve stavebnictví, Odborový svaz Stavba České republiky a Odborový svaz pracovníků dopravy, silničního hospodářství a autoopravárenství Čech a Moravy.

Předmětem Kolektivní smlouvy vyššího stupně je stanovení podmínek týkajících se pracovněprávních vztahů, mzdových podmínek zaměstnanců a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Smlouva dále upravuje práva a povinnosti smluvních stran a způsob jejich spolupráce.

Smlouva je závazná pro její účastníky a také pro zaměstnavatele, kteří jsou členy organizace zaměstnavatelů, která uzavřela tuto smlouvu, a jejich právní nástupce, pro zaměstnavatele, kteří v době účinnosti této smlouvy z organizace zaměstnavatelů vystoupili, a jejich právní nástupce, jejich zaměstnance a pro odborové organizace a jejich právní nástupce.

Platné znění kolektivní smlouvy najdete zde

 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena