Časopis Stavebnictví

Stavebnictví je odborným časopisem Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČR, České komory autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě a Českého svazu stavebních inženýrů. Vychází každý měsíc a jeho auditovaný náklad je 31 700 výtisků. Na 84 stranách si čtenáři mohou přečíst zajímavé články a informace z oblasti stavebnictví.

www.casopisstavebnictvi.cz
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena