INSTITUT VZDĚLÁVÁNÍ SVAZU PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍUntitled Institut vzdělávání Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS v ČR) je organizační složkou SPS. Jeho současným úkolem a posláním je vybudování fungujícího systému vzdělávání tak, aby po skončení projektu byly naplněny jeho požadované výstupy a aby byly vytvořené vzdělávací programy poskytovány široké podnikatelské veřejnosti - členům SPS ve zvýhodněném komerčním režimu i ostatním uživatelům (fyzickým osobám a podnikatelské veřejnosti).

Od roku 2005 rozšířil Institut vzdělávání SPS svoji činnost, a to díky schválenému projektu "Rozvoj dalšího vzdělávání ve stavebnictví" č. CZ.04.3.07/ 3.2.01.1/0076, který byl finančně podpořen z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu České republiky a rozpočtu hl. m. Prahy.

Institut vzdělávání se v současnosti podílí na realizaci těchto aktivit:


Ostatní:

 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena