ČLENSTVÍ VE SVAZU PODNIKATELŮ VE STAVEBNICTVÍ V ČRČlenství ve Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) je dobrovolné. Může mít formu individuálního, kolektivního, přidruženého a čestného členství. Vzniká přijetím do svazu rozhodnutím představenstva na základě písemné přihlášky a po zaplacení členského příspěvku. Předpokladem přijetí je odborná úroveň a stabilizovaná pozice firmy. K přijetí člena dává své stanovisko příslušná Krajská stavební společnost. Dokladem o členství v SPS je dekret.


 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena