Klasifikace stavebních a inženýrských objektůKlasifikace stavebních a inženýrských objektů je platná pro zatřídění stavebních a inženýrských objektů ve smyslu § 2 vyhlášky č. 230/2012 Sb.  Zaměřuje se na účelová a technická řešení, která jsou rozhodující z hlediska srovnání jednotlivých objektů a poměrně velké přesnosti pro stanovení technických kvalifikačních podmínek požadovaných referenčních staveb a pro stanovení, případně posouzení, předpokládaných nákladů v přípravné fázi stavební investice.

Klasifikace se člení na jednotlivé obory stavebnictví, skupiny objektů, podskupiny objektů, konstrukčně materiálovou charakteristiku a druh stavební akce. Celý třídník a další informace naleznete zde .

 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2018  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena