TOP-STAV 100 2011ÚRS PRAHA, a.s., spolu se Svazem podnikatelů ve stavebnictví v ČR a mediálním partnerem, redakcí časopisu Stavebnictví, zorganizovaly patnáctý ročník výběru TOP-STAV 100 významných podniků působících na českém stavebním trhu v roce 2011 (cca 70 stavebních podniků a 30 podniků výroby stavebních hmot).

Uplynulé ročníky TOP významných stavebních podniků a podniků výroby stavebních hmot se staly prestižní záležitostí a měly velmi příznivý ohlas u odborné i laické veřejnosti. Jestliže to platilo v období dlouholeté konjunktury stavebnictví, tím spíše to bude platit i v období recese.

Výsledky čtrnáctého ročníku TOP-STAV budou zveřejněny v časopise Stavebnictví a dalších domácích i zahraničních médiích a www stránkách. Výsledky ankety budou poskytnuty také organizacím FIEC a EUROCOSTRUCT.

Další informace o obou soutěžích najdete na adrese www.urspraha.cz.

Uzávěrka letošního ročníku je prodloužena do 2. 10. 2012.


 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena