25 let SPSSvaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR završí 25 let své činnosti

Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR byl založen v roce 1990 jako významná součást nově strukturované české společnosti. Období po listopadu 1989 znamenalo nejen obnovu demokracie v naší zemi, ale i start k tržnímu hospodářství, k liberalizaci, ke konkurenci. Cílem svazu bylo od samého počátku koncipovat a prosazovat potřeby a zájmy stavebního odvětví, zejména proto, že stavebnictví nebylo v té době adekvátně organizačně řízeno.

Navázal na téměř století staré svazové činnosti, jejichž začátky se datují do doby bezprostředně po vzniku samostatné Československé republiky. Již tehdy se začaly sdružovat odborné cechy a spolky stavitelů, které cítily potřebu vzájemné výměny informací a potřebných zkušeností. Jejich snahy však zanikly během totalitních období 20. století. Jakmile došlo ke změně politického a společenského režimu, svazová tradice byla rychle obnovena.

Za tu dobu se stal uznávaným a respektovaným zástupcem zaměstnavatelů a podnikatelů v oboru, který patří mezi hlavní národohospodářská odvětví.

Garantuje zastupování oboru na nejvyšší úrovni při stabilizaci stavebního trhu. Jedná s vládou, parlamentem a politickou reprezentací o vytváření finančních zdrojů ze státního rozpočtu a z evropských fondů. Je spolutvůrcem připomínek k zásadním dokumentům bytové politiky i dopravní infrastruktury, vstupuje do tvorby zákonů spoluúčastí svých členů a expertů a je připomínkovým místem nových návrhů legislativních změn ve stavebním podnikání i v sociální oblasti.

25 let od činnosti není z hlediska mnoha důležitějších tou nejpodstatnější událostí. Přesto je to pro nás stavbaře významný den, při kterém se chceme trochu zastavit, sejít se s přáteli a vzájemně si připomenout vše dobré, co jsme při svém stavbařském řemesle a poutích po stavbách zažili.

Rozhodli jsme se proto si připomenout toto výročí slavnostním setkáním za účasti reprezentantů našich členských organizací a významných hostů. Akce se uskuteční v Senátu Parlamentu ČR se záštitou jeho předsedy 8. října 2015 jako součást letošních Dnů stavitelství a architektury.

Součástí oficiální oslavy bude vyhodnocení soutěží vyhlašovaných SPS, ocenění dlouholetých pracovníků, předání vyhodnocení Osobnost stavitelství a Osobnost SPS. Program bude doplněn kulturním vystoupením.

Kromě pozvaných hostů, představitelů oceněných firem a jednotlivců se zúčastní představenstvo a dozorčí rada SPS a zástupci členských firem z celé republiky. Neformální část bude jistě příležitostí pro setkání s přáteli a obchodními partnery.

Ing. Václav Matyáš
prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví v ČRProgram slavnostního setkání v Senátu PČR
Vyhodnocení soutěží
Tisková zpráva ze Slavnostního setkání v Senátu PČR, 8. 10. 2015
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2018  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena