Projekt „SPOLEČNÝM POSTUPEM SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ K PŘÍPRAVĚ ODVĚTVÍ NA ZMĚNY DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU – etapa II." - v rámci Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost
Institut vzdělávání SPS v ČR se podílí na realizaci projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému – etapa II. ", který je zaměřen na posilování sociálního dialogu a budování kapacit sociálních partnerů v různých odvětvích s důrazem na důchodový systém a jeho změny.

Téma důchodové reformy s sebou přináší řadu emocí ve všech odvětvích, proto je velmi potřebné vytvořit a realizovat v rámci projektu aktivity odrážející potřeby plynoucí z prodlužování délky aktivního pracovního života, udržení těchto zaměstnanců na pracovním trhu a zvládnutí pracovní činnosti ve vyšším věku a to bez ohledu na finální parametry důchodového systému či složení vlády.

Hlavním cílem projektu je:
 připravit současnou a budoucí pracovní sílu v odvětvích na reformovaný trh práce vlivem změny důchodového systému.

Aktivity II etapy projektu:
  • „Sociální audit“ - identifikace vyvolaných změn.
  • Návrhy, jak na vyvolané změny reagovat v jednotlivých odvětvích.
  • Návrhy na změny národní legislativy.
  • Začít realizovat potřebné kroky „age managementu“ odpovídající potřebám daného oboru.
  • Způsoby zavedení výstupů projektu – změny obsahu a charakteru práce, náhrada pracovní síly technikou, změna struktury a obsahu povolání, relokace výrob, posilování obchodně výrobního modelu odvětví, přeskupování činností a procesů ve prospěch předvýrobních a povýrobních etap atd.  
  • Metody práce s mladými zaměstnanci k udržení jejich pracovní schopnosti do důchodového věku.
  • Publikační činnost - průnik do odvětví, politické a laické veřejnosti.


KONFERENCE PROJEKU „SPOLEČNÝM POSTUPEM SOCIÁLNÍCH PARTNERŮ K PŘÍPRAVĚ ODVĚTVÍ NA ZMĚNY DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU“

Na konferenci byly prezentovány Závěrečné výstupy II. etapy projektu „Společným postupem sociálních partnerů k přípravě odvětví na změny důchodového systému“. Konferenci pořádala Konfederace zaměstnavatelských a podnikatelských svazů ČR prostřednictvím Bipartitní platformy Stavebnictví I., jejímiž sociálními partnery jsou: Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Odborový svaz Stavba ČR.

Datum konání: úterý 15.1.2019, začátek od 9:30 h., předpokládaný konec je v 15:00 h.
Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31, 110 00 Praha 1

Zprávu o konání konference najdete ZDE


Podrobnosti o projektu
Informace a výstupy z I. etapy projektu naleznete ZDE

 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena