Novela stavebního zákona, změny při územním rozhodování a povolování stavebSeminář s názvem Novela stavebního zákona, změny při územním rozhodování a povolování staveb se bude konat 11. 9. 2017 v prostorách Nadace ABF. Přednášet budou Mgr. Jana Machačková, JUDr. Vladimíra Sedláčková a Ing. Tomáš Sklenář z MMR ČR. Seminář se bude týkat tématu změn ve výkonu veřejné správy – změn u obecných, speciálních a jiných stavebních úřadů. Dalšími tématy jsou:

·         Nové pojetí společného územního a stavebního řízení
·         Územní řízení/společné řízení s posouzení vlivů na životní prostředí
·         Společný územní souhlas a souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru
·         Změny u jednotlivých forem územního rozhodování
·         Změny u jednotlivých forem povolování staveb
·         Územní plánování

V případě vašeho zájmu se nezapomeňte přihlásit – podrobnosti najdete zde: http://www.stavebniakademie.cz/course/1657.html Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2017  Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR - Všechna práva vyhrazena