Příležitost pro uplatnění firem z ČR na norském stavebním trhu – největší investiční rozhodnutíSchválený Národní plán dopravy na léta 2018–2029 (NPD) představuje největší investiční rozhodnut v moderní historii Norska. V minulých desetiletích vznikaly stavby především ke zvládnutí kritických stavů (silniční tunely v hlavním městě, obchvaty větších měst, metropolitní železniční linky aj.). V důsledku sanace naléhavých potřeb silniční dopravy docházelo k zanedbávání péče o další infrastrukturu a ani stav a kapacita kolejového svršku mimo Oslo a jižní část Norska neodpovídá nárokům 21. století.

NPD je zaměřen na:

•    zkapacitnění, modernizaci a ekologizaci dopravních cest na úkor individuální silniční dopravy
•    zvýšení zaměstnanosti prostřednictvím veřejných staveb realizovaných v probíhající době hospodářského útlumu
•    využití disponibilních finančních zdrojů státu s využitím zdrojů měst a krajů na kofinancování

NPD počítá s investicemi státu do dopravní infrastruktury v rekordní výši 1 064 mld. NOK. Rozdělení investic ze státního rozpočtu (bez započtení částek, které budou hradit kraje a obce a vybraného mýtného) je podle doposud rozepsaných projektů následující:

•    536 mld. NOK na silniční dopravu
•    319 mld. NOK na železniční dopravu
•    66 mld. NOK na dopravu uvnitř městských aglomerací
•    32 mld. NOK na lodní dopravu
•    4 mld. NOK na leteckou dopravu

Silniční doprava
NPD zahrnuje výstavbu zcela nových meziměstských komunikací v rámci národní silniční sítě: 290 km čtyřpruhových dálnic a 910 km silnic I. třídy. Zpevnění svahů a ochrany proti padání kamenů. Zkvalitnění stávajících silnic.

Železniční doprava
Cílem NPD je, aby železnice pro obyvatele příměstských aglomerací představovala primární způsob dojíždění za prací. Projekty jsou zaměřeny na zvětšení propustnosti dopravní cesty a počtu elektrifikovaných železničních úseků. Současně s tím bude zvýšena kapacitu trati a dopravní rychlost. Projektovaná rychlost v metropolitní oblasti bude na rekonstruovaných tratích zvýšena na 250 km/h. Na tratích bude osazen moderní signalizační systém ERTMS.

Námořní doprava
Projekty jsou zaměřeny na rekonstrukce přístavních ploch a modernizaci přístavů., včetně budování nových.

Letecká doprava
Zahrnuje dvě velké stavby: na dálném Severu, a to přemístění letiště v Bodø a výstavbu nového letiště v Mo a Rana. Na letišti Oslo-Gardermoen se připravuje výstavba celosvětově největšího terminálu pro překládku ryb.

Doprava v městských aglomeracích
Bude výrazně zlepšena. Rozsah stavebních úprav připravovaných podle NPD v devíti největších městech v Norsku se dotkne 1,2 mil. obyvatel a je zaměřen na snížení dopravních emisí. Cílem je pravidelné a vyšší využívání MHD a jízdních kol. V souvislosti s obnovou železničních stanic a infrastruktury ve městech bude pod hlavním městem ražen nový tunel. V řadě měst se připravuje rovněž demolice stávající zástavby.

Norsko bude v následujících létech realizovat velký počet dopravně-stavebních projektů, na které bude vynakládáno v následujících 12 letech okolo 80 mld. NOK ročně. Schválený rozsah stavební činnosti předpokládá, že část projektů budou realizovat konsorcia s účastí zahraničních společností.  Všechny tendry budou vypisovány podle pravidel  EU/EHP. Konkrétní veřejné zakázky, do kterých se mohou hlásit také firmy z ČR, jsou zveřejňovány elektronicky v norské národní databázi veřejných zakázek Doffin (norsky) a v Dodatku k Úřednímu věstníku EU (anglicky a česky).

Seznam schválených projektů v Národním plánu dopravy na léta 2018–2029 (NPD) v
silniční a železniční dopravě má k dispozici Svaz podnikatelů ve stavebnictví – v případě zájmu se obracejte na adresu skala@sps.cz.
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2018  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena