Komentář k výsledkům ČSÚ o stavebnictví za červenec 2017Meziroční vývoj stavebnictví s kladným znaménkem pokračoval i červenci, i když v plné letní sezóně bychom očekávali číslo vyšší. Příliš velký krok kupředu to není ani ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. V červenci 2016 byl totiž meziroční index pouhých 83,7, takže letošní, který je vyšší jen o 1,8 % oproti tomu loňskému, není opravdu mimořádný. Každopádně je ale dobře, že i v červenci jsme nad stovkou.

Ještě více se však rozevírají nůžky mezi vývojem pozemního a inženýrského stavitelství. Zásadním důvodem poklesu inženýrského stavitelství, jehož podstatnou částí je dopravní infrastruktura, není ani nedostatečná poptávka, ani nedostatek finančních prostředků z veřejných zdrojů. Je jím stále nedobrá investorská připravenost velkých staveb, plynoucí z dlouhodobě nevyhovující stavební legislativy. Svědčí o tom i velmi rozpačitý postup při zahajování staveb, kterým Evropská komise udělila výjimku z procesu EIA. Pokud by takový postup trval delší dobu, hrozilo by nebezpečí plynulého čerpání evropských fondů.

Potěšitelný je fakt, že se daří meziročně zvyšovat počet zahájených i dokončených bytů.

Budeme s netrpělivostí očekávat vývoj stavebnictví ve zbývajícím období roku s nadějí, že se postupné snižování meziročního indexu nedostane do oblasti pod nulou.

Komentář poskytl Ing. Václav Matyáš
prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2018  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena