Komentář k výsledkům ČSÚ o stavebnictví za listopad 2017Výsledky Českého statistického úřadu za stavebnictví za listopad roku 2017 potvrzují stagnaci tohoto odvětví české ekonomiky. Ukazují na to, že prognóza Svazu podnikatelů ve stavebnictví týkající se meziročního růstu stavební produkce ve výši 2-3 % byla správná. Reálný vývoj dává tomuto předpokladu za pravdu.

Pro další období se tedy nedá očekávat žádné výrazné zlepšení – oblast inženýrského stavitelství je dlouhodobě v červených číslech, pozemní stavitelství zaznamenalo od počátku roku 2017 mírný nárůst a v podstatě „táhne“ stavební výrobu.

Varujícím signálem pro odvětví stavebnictví v tomto roce je meziroční pokles hodnoty vypsané zakázky, která za období ledna až listopadu 2017 meziročně klesla na pouhých 53 % ˗  a to rozhodně nepřipouští žádný velký optimismus pro další vývoj oboru.

Komentář poskytl Ing. Václav Matyáš
prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena