Komentář k výsledkům ČSÚ o stavebnictví za rok 2017Výsledky Českého statistického úřadu za stavebnictví za rok 2017 potvrzují nepříznivou prognózu Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Nárůst stavební produkce ve výši 1,7 % je sice mírné zlepšení oproti roku 2016, v uvedeném roce ale byl propad ve výši -7,6 %. Stále tedy nejde o žádné výrazné zlepšení oboru. Čísla za rok 2017 jsou navíc ve stálých cenách – až Český statistický úřad vydá v polovině roku výsledky v absolutních hodnotách a v běžných cenách, ukáže se, že rok 2017 nebyl lepší než rok 2016. Nepůjde tedy o přírůstek, ani o minimální.

Na kladném výsledku roku 2017 se výraznou měrou podílí pozemní stavitelství, zatímco v inženýrském stavitelství trvá dlouhodobý propad, zejména v oblasti dopravní infrastruktury. Za rok 2016 činil propad stavební produkce v inženýrském stavitelství 16 %, rok 2017 ho tedy ještě prohloubil. To se bude významně projevovat i v roce 2018 – na situaci má vliv i objem zadané veřejné zakázky, která byla na konci roku 2017 na úrovni roku 2013 a objem vypsané veřejné zakázky klesl téměř o polovinu. To jsou velmi alarmující čísla.

Na nepříznivou situaci navazuje i vývoj zaměstnanosti ve stavebnictví, kde pokračuje dlouhodobá tendence poklesu počtu zaměstnanců.

Jediná uspokojující čísla jsou v oblasti bytové výstavby, a to u zahájených i u dokončených bytů.

Rok 2017 tedy rozhodně nemůžeme hodnotit jako úspěšný pro české stavebnictví.

Komentář poskytl Ing. Václav Matyáš
prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena