Komentář k výsledkům ČSÚ o stavebnictví za únor 2018Výsledky Českého statistického úřadu za letošní únor vykazují další meziroční růst stavební produkce, ačkoli tento zimní měsíc obvykle nebývá pro obor stavebnictví příznivý. Je ale nutné poznamenat, že k posunu přispívají výsledky pozemního stavitelství a bytové výstavby – inženýrské stavitelství je opět v propadu, jak se dalo očekávat.

Pro další období předpokládám podobný vývoj, k růstu by měly přispět i příznivé klimatické podmínky. Z dlouhodobého hlediska je však nutné, aby vláda řešila nedobrý stav „stavební“ legislativy, zejména z pohledu dopravní infrastruktury – stav legislativy je zatím brzdou obratu v tomto segmentu. Znovu upozorňuji, že je nutné podpořit přípravu projektů a čerpání evropských prostředků pro velké projekty, zejména v oblasti dopravní infrastruktury, to by mělo být samozřejmostí.

Komentář poskytl Ing. Václav Matyáš
prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví

 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena