Komentář k výsledkům ČSÚ o stavebnictví za březen 2018Výsledky Českého statistického úřadu za stavebnictví měsíce března sice zpomalily prudký nárůst z počátku roku, který nečekaně vysokými hodnotami vybočoval z běžného, zejména zimního, průběhu produkce. Výkonnost stavebnictví za první čtvrtletí však udržuje trend meziročního zdvihu a překračuje slibných 10 %. Z příznivých čísel však opět negativně začíná signalizovat propad inženýrské stavitelství, které oproti počátku roku velmi silně zpomalilo až do záporných hodnot. Lze předpokládat, že se prozatím neprojevil vliv poměrně vysokého nárůstu zadané zakázky, nové stavby se zřejmě nedostaly do fáze plného rozběhu.

Pro novou zakázku dál trvá potenciální nebezpečí nízké vypsané zakázky u staveb dopravní infrastruktury, která je pouze na třech čtvrtinách loňské hodnoty. Lze doufat v naplnění slibu ministra dopravy v zahájení řady dalších staveb.

Prozatím velmi dobrá situace je v bytové výstavbě, kde množství zahájených i dokončených bytů překračuje loňská čísla. Potěšitelný je rovněž údaj o počtu pracovníků, po dlouhé době nedošlo k jejich úbytku a zůstal setrvalý stav.

Příznivé počasí nastávajících měsíců i nadějné údaje o zadané zakázce snad mohou stavbaře opět letos naplňovat optimismem.

Komentář poskytl Ing. Václav Matyáš
prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví

 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena