Stavba roku Středočeského kraje 2018Cílem soutěže Stavba roku Středočeského kraje 2018 je seznámit nejširší odbornou i laickou veřejnost s úrovní českého stavitelství a architektury. Soutěž je vypsána na podporu kvalitních realizací staveb se snahou ocenit společné úsilí investoru, projektantu a dodavatelů. Do soutěže se mohou hlásit stavby všeho druhu: nové i re-konstrukce, urbanistické realizace i úpravy krajiny, pozemní stavby - bytové i nebytové budovy, inženýrské stavby - stavby veřejné infrastruktury dopravní i technické, energetické i vodohospodářské stavby a realizované prvky Smart cities. Soutěž je určena pro stavby na území Středočeského kraje bez ohledu na státní příslušnost projektanta a místo registrace dodavatele. Do soutěže mohou být přihlášena stavební díla ze všech oboru dokončená a uvedená do provozu nebo zkolaudovaná do května 2018. Do soutěže se mohou přihlásit pouze stavby, které nebyly oceněny v předchozích ročnících soutěže.

Další informace k soutěži najdete zde .

Plakát k soutěži

UZÁVĚRKA SOUTĚŽE STAVBA ROKU STŘEDOČESKÉHO KRAJE JE PRODLOUŽENA DO 29. ČERVNA 2018
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena