Doporučení Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) k provádění změn staveb zhotovitelemSPS vydává s ohledem na níže uvedenou analýzu některých veřejnoprávních předpisů následující doporučení pro provádění změn staveb ze strany zhotovitele:

•    doporučujeme nerealizovat jakékoliv změny, které mají charakter změny smlouvy, aniž by byly písemně sjednány s investorem a aniž by byly zveřejněny v registru smluv.

•    upozorňujeme, že změny v rámci projektu, který (i) čerpá prostředky z rozpočtů Evropské unie nebo je (ii) financován z jiné dotace, (iii) subvence či (iv) návratné finanční výpomoci ve smyslu zejména rozpočtových pravidel, aniž by byly písemně sjednány s investorem při splnění podmínek § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek a aniž by byly předem oznámeny zástupci poskytovatele dotace, případně jím schváleny mohou být kvalifikovány jako trestný čin.

Plný text Doporučení Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) k provádění změn staveb zhotovitelem
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena