GDPR a stavební firmyGDPR –  General Data Protection Regulation neboli obecné nařízení o ochraně osobních údajů, celým názvem Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, je nový právní předpis EU, kterým je zaváděna evropská reforma ochrany osobních údajů. V celé EU nabývá účinnosti dnem 25. května 2018, je přímo závazná a má přednost před vnitrostátními zákony. Cílem tohoto opatření je posílit práva subjektů osobních údajů jako fyzických osob-nositelů osobních dat v celé EU i při pohybu jejich osobních dat mimo Unii.

Nařízení se rovněž týká stavebních podnikatelů. Za tímto účelem a především pro své členské firmy z řad malých a středních podnikatelů Svaz podnikatelů ve stavebnictví předkládá několik forem příruček  GDPR.
 
  • Příručka MPO pro MSP.
  • K dispozici je rovněž příručka zpracovaná SČMVD, kterou SPS poskytne členské firmě na základě jejího požadavku na adrese matyasova@sps.cz.
  • Obdrželi jsme doporučení na příručku, o jejíž zaslání  můžete požádat na adrese www.gdprstart.cz.

  Příručka MPO ke GDPR

Metodický pokyn pro zajištění ochrany dat GDPR podle nařízení Evropského parlamentu a Rady EU 2016/679

 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena