Komentář k výsledkům ČSÚ o stavebnictví za duben 2018Výsledky stavebnictví Českého statistického úřadu v měsíci dubnu i za období čtyř měsíců od počátku roku potvrzují náš vcelku optimistický pohled na vývoj stavební produkce. Kladný nárůst v dubnu i udržení dvouciferného zvýšení za třetinu roku, to jsou bezpochyby příznivé signály pro další období. Pozemní stavitelství si udržuje setrvalý stav nárůstu. Nepříznivý je fakt, že od února je meziroční index u inženýrského stavitelství trvale pod nulou a za celé období čtyř měsíců ho málo nad poklesem do záporných čísel drží pouze extrémní zdvih v letošním lednu. Lze na tom vysledovat, že slibovaný rychlý nárůst nových staveb především u staveb dopravní infrastruktury ještě nenastal.

Pozitivní je skutečnost, že počet jak zahájených, tak dokončených bytů v období od počátku roku vzrůstá oproti loňskému roku, který jsme hodnotili vcelku příznivě.
I když zadaná veřejná zakázka je pro první pololetí vyšší než v loňském roce, právě tak hodnota vydaných stavebních povolení, s poněkud většími obavami sledujeme vývoj vypsané veřejné zakázky, která postupně klesá, zejména opět u inženýrského stavitelství.

Příznivé počasí dalších měsíců i plné vytížení většiny stavebních firem, to je dobrý příslib k tomu, že za měsíc vydá Český statistický úřad přehled stejně dobrých výsledků jako dnes.

Komentář poskytl Ing. Václav Matyáš
prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví

 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena