Dobrý rozběh stavebnictví v první třetině rokuLetošní bilance ve stavebnictví

Stavební produkce vykazuje v tomto roce velmi dobré výsledky. Vývoj v jednotlivých měsících byl ale velmi nerovnoměrný. Komentář k aktuálním výsledkům a vysvětlení k jednotlivým hodnotám stavební produkce nám poskytla zástupkyně Českého statistického úřadu (ČSÚ), vedoucí oddělení statistiky stavebnictví a bytové výstavby Ing. Petra Cuřínová.

Stavební produkce v 1. čtvrtletí zaznamenala meziroční růst o 11,9 %. V lednu umožnily příznivé klimatické podmínky (meziroční rozdíl v průměrných teplotách byl 7,4 °C) stavbařům provádět veškeré stavební práce a produkce meziročně vzrostla o více než 30 %. Ve srovnání s předchozím rokem byl lednový růst stavebnictví mimořádný, protože loňský leden přinesl výrazně podprůměrné teploty a srovnávací základna byla velmi nízko. Lednová stavební produkce je na výkyvy počasí mimořádně citlivá, ale dlouhodobě představuje nejslabší příspěvek během stavební sezóny. Přesto výrazně přispěla k celkovému růstu produkce za 1. čtvrtletí. Naopak růst stavební produkce v březnu brzdilo chladné počasí, vysoká základna a nižší počet pracovních dní (březen 2018 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny méně). Výše zmíněné skutečnosti platí pro obě kategorie stavebnictví, více rozkolísaný vývoj ale zaznamenalo inženýrské stavitelství. Tahounem sektoru nadále zůstává pozemní stavitelství, když meziročně rostlo již sedmé čtvrtletí v řadě (od poloviny roku 2016). Inženýrské stavitelství se po rozmachu v roce 2015, kterému pomohly zejména veřejné zakázky a dočerpávání EU fondů, pomalu vzpamatovává z následného propadu. Meziroční růst nastartoval v posledním čtvrtletí minulého roku a letos zatím produkce inženýrských staveb vzrostla o 5,7 %.

V dubnu stavební produkce meziročně i meziměsíčně vzrostla. Růst stále táhne pozemní stavitelství, naopak výstavba inženýrských staveb byla nižší než loni.

více informací ... Ing. Petra Cuřínová - Letošní bilance ve stavebnictví
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena