Informace pro členské firmy SPS – nové informace, nový formulář pro vyplňování žádostí a poznámky MZV ČR k fungování Režimu UkrajinaOd května je navýšený počet žadatelů o zaměstnanecké karty na 2 000 měsíčně. V této souvislosti byl zahájen od 01.05.2018 příjem žádostí o zaměstnanecké karty prostřednictvím vízového centra VFS ve Lvově. Všichni zaměstnavatelé byli o změnách místa podání a času informováni emailem v průběhu měsíce dubna 2018.

Po důkladné přípravě zaměstnanců VFS před zahájením příjmu žádosti o ZK se v prvních týdnech přeci jenom vyskytly drobné nedostatky, které byly ale průběžně odstraněny (většinou formální nedostatky ve formuláři žádosti o ZK, předkládání originálu dokladů). V současné době, pokud se vyskytne problém, tak je operativně řešen s konzulárním referentem, který pracuje ve VFS a proces nabírání žádostí je bezproblémový.

Nejčastější formální nedostatky:
  • V xls. tabulce, která je zasílaná zaměstnavatelem prostřednictvím garanta jsou chybně uvedená jména a příjmení, která se neshodují s údaji v cestovním dokladu žadatele (příklad 1581/5/2018 - KULČICKY OLEG, dle pasu KULCHYTSKYI OLEH).
  • Dále bývá přehozené příjmení a jméno.
Tyto nepřesnosti komplikují vstup žadatelům do budovy vízového centra, protože u vchodu je využívána pracovnicí VFS čtečka pasů a na základě porovnání se seznamem dodaným GK je žadatel vpuštěn do budovy VFS k podání žádosti. Při rozdílnostech údajů se musí ručně vyhledávat daný žadatel, což zpomaluje proces.

Nejčastější nedostatky ze strany zaměstnavatele:
  • Nedostatečné informování žadatelů zaměstnavatelem o nutnosti předložení potřebných náležitostí k žádosti (RT UKR s překladem, originál o vzdělání s kopií a překladem, funkční č. VPM na portálu MPSV).
  • Zaměstnavatel je kontaktován z GK min. 2 měsíce před termínem podání (příklady neúplných žádostí: fa MD ELEKTRONIK - přijato 50, z toho 19 neúplných; CONTINENTAL AUTOMOTIVE - přijato 33, z toho 22 neúplných; AVX - přijato 49, z toho 21 neúplných.
  • Jsou žadatelé, kteří nemají k podání žádosti nic, zaměstnavatel jim nezajistil pracovní smlouvu, doklad o ubytování a neměli RT UKR (příklad: zaměstnavatel Předměřická a.s.;, zaměstnavatel Jižná Morava).
  • Stává se, že do seznamu žadatelů je zařazen státní příslušník Ruské federace - fa CS Beton, v xls. tabulce je uveden jako přísl. UKR.
Při neúplných žádostech je vydávaná výzva k odstranění vad podání. Žadatelé v termínu doklady doloží na GK a další zprocesování těchto dodatečně doložených náležitostí je velmi časově náročné jak pro konzulární referenty, tak pro místní sily. Při kvalitní informovanosti žadatelů prostřednictvím budoucích zaměstnavatelů by se počet těchto nedostatků dal snížit a pracovníci GK by mohli být využiti k jiné důležitější činnosti.

U velkých skupin žadatelů jednoho zaměstnavatele se velmi osvědčila přítomnost představitele té firmy, který operativně ve VFS spolupracuje s přijímajícím pracovníkem VFS a pomáhá s odstraněním formálních nedostatků. Je užitečné, pokud koordinátor skupiny, jež si přeje skupinu doprovázet k podání žádosti, svůj záměr tak učinit předem oznámí GK prostřednictvím e-mailu. Jeho osobní údaje předáme VFS, aby o něm tamní ochranka věděla a nebránila mu při vstupu do budovy. V opačném případě na GK tito koordinátoři volají a píší s tím, že nejsou do budovy VFS vpuštěni.

Všechny přidělené termíny k podání žádostí o ZK jsou zasílané e-mailem koordinátorům a garantům. K 31.05.2018 jsou žadatelé objednáni do 31.07.2018.

Ze strany zpracovávání žádostí na GK (následující den po podání) připojujeme následující poznatky:
  • v průběhu celého měsíce května GK průběžně odpovídal na e-maily garantů i samotných žadatelů na místo podání žádosti (zda se mají dostavit na GK nebo do VFS) a žádali upřesnit, kolik času jim podání žádosti zabere.
  • několikanásobně vzrostl počet dotazů na podání žádosti pro rodinné příslušníky žadatelů zařazených do RU (kteří podávají žádosti o sloučení rodiny v budově GK, nikoli ve VFS a oba úkony si přejí žadatelé provést v případě dětí v ten samý den, kdy podává žádost dospělá osoba). GK těmto žadatelům vycházel vstříc a pokud to bylo možné, určil stejný termín pro rodinné příslušníky, jaký byl určen nositeli hlavního účelu. Výhledy na následující měsíce jsou takové, že se toto dařit spíše nebude (sloty jsou zabírány ve větších počtech, než tomu bylo v prvních měsících roku, žádostmi o sezónní zaměstnání a studium).

Žádost
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena