Komentář k výsledkům ČSÚ o stavebnictví za květen 2018Výsledky Českého statistického úřadu za stavebnictví za květen letošního roku potvrdily, že trend, který sledujeme od počátku roku, není náhodný. Dvojciferný výsledek součtově za pět měsíců jsme nezaznamenali již několik roků. Je sympatické, že vývoj není jako „na houpačce“, jako tomu bylo v posledních letech téměř pravidlem.

Do kladných výsledků se dostalo i inženýrské stavitelství, vliv na to má především zlepšená situace v zahajování staveb dopravní infrastruktury. Celkový výsledek tedy není ovlivňován pouze pozemním stavitelstvím, i když v něm je průběh rovnoměrnější.

Bytová výstavba jak v zahajovaných, tak i v dokončovaných bytech pokračuje ve vzrůstajícím trendu, a tak jistě naváže na pozitivní vývoj, který nastoupila od roku 2014.

Věřme, že stabilita a rovnoměrnost ve vývoji bude pokračovat i nadále, že se bude příznivě projevovat signalizovaný vzrůst zadané i vypsané veřejné zakázky a začnou se naplňovat cíle, které si vláda vytyčuje ve svém Vládním prohlášení. Pro stavaře by to byl dobrý signál, a to by mohlo ovlivnit pozitivně i trvale klesající evidenční počet zaměstnanců.

Komentář poskytl Ing. Václav Matyáš
prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví

 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena