Stavebnictví 4.0 – dotazníkInstitut SPS připravil pro členskou základnu Svazu podnikatelů ve stavebnictví anonymní dotazník, který má za cíl zmapovat stav vzdělávání, podnikové vzdělávací aktivity a připravenost na výzvy Stavebnictví 4.0 českých stavebních firem a výrobců stavebních hmot. Sebraná data budou základem pro vyhodnocení toho, jak jsou zaměstnanci firem připraveni na výzvy Stavebnictví 4.0, jaký význam má podnikové vzdělávání na zvýšení kvalifikace zaměstnanců směrem k implementaci Stavebnictví 4.0 a jakou pozornost mu firmy věnují, jaké metody vzdělávání se používají ke zkvalitnění podnikového vzdělávání a zda-li jsou adekvátní požadavkům doby.

Prosíme, věnujte čas vyplnění přiloženého dotazníku, jedinečně nám tím pomůžete realisticky zjistit stávající stav, na jehož základě bude možné vyhodnotit Vaše názory, postoje a preference a orientovat se v dalších krocích, které budou přispívat k tvorbě a revizím středoškolských rámcových vzdělávacích programů, vysokoškolských studijních oborů, profesních kvalifikací v Národní soustavě kvalifikací, k projektové a konzultační činnosti SPS a k rozvoji podobných oblastí. Děkujeme za Váš zájem!

Případné dotazy směřujte na telefonní číslo Institutu SPS: 606-733-555, vyplněný dotazník, prosíme, odesílejte na e-mailovou adresu Institutu SPS: institutsps@institutsps.cz

Dotazník je k dispozici zde:
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2018  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena