Komentář k výsledkům ČSÚ o stavebnictví za červenec 2018Výsledky Českého statistického úřadu za stavebnictví za červenec 2018 jsou potvrzením pozitivního trendu, který byl zahájen již na začátku letošního roku. Poprvé v tomto roce je ale růst inženýrského stavitelství vyšší než pozemního stavitelství.

Příznivý vývoj českého stavebnictví je způsoben pozitivním dopadem rostoucího objemu zadané veřejné zakázky. Věříme, že v průběhu roku 2018 se oproti současné době ještě zvýší také objem vypsané veřejné zakázky.

V oblasti nově zahajovaných bytů publikovaná čísla ukazují na velký problém. Jeho jádro vidí SPS v oblasti stavební legislativy a kvalitně zpracovaných územních plánů, které jednoznačně stanoví lokality určené pro bytovou výstavbu. Rovněž je nutné se zaměřit na státem podporovanou bytovou výstavbu, která v současnosti stagnuje a na prioritní oblasti podporovaného bydlení zmíněné v programovém prohlášením vlády. V dalším období také očekáváme pozitivní dopady schválené novely zákona č. 416/2009, o urychlení výstavby dopravní, vodní a energetické infrastruktury. Rovněž je zapotřebí jednoznačně stanovit stabilní způsoby financování SFRB (Státního fondu rozvoje bydlení) a SFDI (Státního fondu dopravní infrastruktury) pro následující roky.


Komentář poskytl Ing. Pavel Ševčík, PhD.
technický ředitel Svazu podnikatelů ve stavebnictví

 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena