Komentář k výsledkům ČSÚ o stavebnictví za srpen 2018Výsledky Českého statistického úřadu za stavebnictví za srpen 2018 potvrzují, že pozitivní výsledky nejsou náhodné a že jde skutečně o trend, který pokračuje od počátku letošního roku.

Na příznivém vývoji se podílí pozemní i inženýrské stavitelství, s výjimkou počtu zahajovaných bytů, kde dochází k poklesu jak v kategorii rodinných domů, tak zejména v bytových domech, kde je pokles téměř 24 %.

Minimálně do konce letošního roku, vzhledem k investiční aktivitě veřejných i privátních investorů, příznivému počasí a naplněných zásobníků práce, zůstáváme optimisty.


Komentář poskytl Ing. Václav Matyáš
prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví


 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena