Komentář k výsledkům ČSÚ o stavebnictví za září 2018I v září pokračovalo tempo stavební produkce dvouciferným vzrůstem. Je velmi pozitivní, že ve druhém pololetí zrychluje inženýrské stavitelství a dostalo se na stejnou úroveň s výsledkem pozemního stavitelství. Rozhodně na tom má podíl podstatný nárůst veřejné zakázky, od počátku roku bylo zadáno za tři čtvrtletí již 16 staveb s cenou nad 1 miliardu korun. Celkově zadaná veřejná zakázka vzrostla meziročně o 60 % v pozemním stavitelství a o 51 % v inženýrském stavitelství. Velmi nadějný pro nejbližší budoucnost je i objem vypsané stavební zakázky, který je sice meziročně podstatně vyšší u pozemního stavitelství (o 73 %) než u inženýrského stavitelství (8 %), ale víme, že pokračuje příprava velkých staveb dopravní infrastruktury, a proto doufáme, že se zadavatelům podaří dodržet plánované termíny pro jejich vypsání.

Rovněž bytová výstavba pokračuje úspěšně ve zvýšeném tempu oproti loňskému roku, a tak lze předpokládat, že počet dokončených bytů letos překročí 30 tisíc, což bylo naposledy v roce 2010.

S jistotou lze již dnes potvrdit, že rok 2018 bude pokračováním vzestupného trendu a doufejme, že i trvalejší obnovou dynamiky stavebnictví, tak jak je investiční politika zakotvena v Programovém prohlášení vlády.

Komentář poskytl Ing. Václav Matyáš
prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví


 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena