Komentář k výsledkům ČSÚ o stavebnictví za říjen 2018Čísla Českého statistického úřadu za stavebnictví za říjen letošního roku opět potvrdila pokračující trend pozitivního vývoje tohoto oboru. Výsledky za prvních deset měsíců roku 2018 jsou velmi povzbudivé a již teď poskytují jistotu, že letošní rok skončí mezi těmi, které byly v poslední době nejúspěšnější. Stavební výroba za toto období vzrostla meziročně o více než 10 % nejen v celkovém součtu, ale rovnoměrně za pozemní i inženýrské stavitelství, a to je po mnoha letech ojedinělý jev.

Velmi dobrá je také situace u zakázky – u zadané zakázky činí nárůst meziročně více než 50 %, u vypsané zakázky téměř 30 %. A to se týká i inženýrského stavitelství, včetně dopravní infrastruktury, kde čísla dosud zaostávala.

Co však vnímáme nejpozitivněji, je skutečnost, že po dlouhých letech půstu dochází k narovnávání cen při veřejných soutěžích. Od počátku roku do konce října 2018 dosáhly vysoutěžené ceny v průměru 98,1 % úrovně cen předpokládaných, přitom u zakázek na pozemní stavby je již převýšily o 2,3 %, u inženýrských zakázek byly stále nižší o 4,5 %, z toho u staveb dopravní infrastruktury o 5 %. Ceny zaznamenávají trvalý nárůst od roku 2015, kdy dosáhly v průměru nejnižšího minima 71,1 %, v některých případech byly i nižší.

Díky tomu všemu předpokládám, že podobně se bude vyvíjet české stavebnictví i v příštím roce 2019.


Komentář poskytl Ing. Václav Matyáš
prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena