Komentář k výsledkům ČSÚ o stavebnictví za listopad 2018V listopadu se zbrzdil růst stavební produkce, na který jsme byli letos celoročně zvyklí. Číslo je neobvyklé, hodnota zůstává na nule, tedy ani nárůst, ani pokles, ale výsledek je nezměněný jako v listopadu před rokem, který byl velmi dobrý. Z jednoměsíčního zastavení není třeba vyvozovat žádné závěry o signálu stagnace.
Jednoznačně musíme hodnotit, že nedochází k žádnému propadu a v produkci od počátku roku jsou stále hodnoty v rozpětí 8–9 %. Ty překračují odhady růstu, které byly nejen na počátku roku, ale ještě i v pololetí, a opravňují k optimistickému předpokladu výsledku roku 2018. Potěšitelné je, že krok drží vyrovnaně pozemní i inženýrské stavitelství.

Dobrá zpráva je o zvyšování hodnoty od počátku roku jak zahajovaných, tak dokončovaných bytů.

Co je však nejpodstatnější, je konstatování, že zadaná i vypsaná veřejná zakázka pro příští rok překračuje výrazně loňské hodnoty, a to je příslibem pro stavební firmy i pro rok 2019.


Komentář poskytl Ing. Jiří Nouza
prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena