Komentář k výsledkům ČSÚ o stavebnictví za prosinec 2018Výsledky stavebnictví v prosinci i v celém roce 2018 je nutné hodnotit velmi pozitivně. Ani měsíc prosinec nenarušil souvislou řadu měsíčních kladných nárůstů, a to jak u celkové stavební produkce, tak i v pozemním i inženýrském stavitelství.

Meziroční nárůst oproti roku 2017 o více než 8 % je vyšší, než jsme ještě v polovině roku očekávali. Jen pro připomenutí, ten předloňský, úspěšný, byl 3,3 %. Vliv na tak příznivý výsledek má především podstatné zlepšení výsledků v oblasti inženýrského stavitelství, které v předchozích letech stahovalo celkové výsledky do záporných čísel. U pozemního stavitelství je to zejména podstatný zdvih počtu dokončených bytů. Nárůst o více než 5 000 je druhý nejvyšší za 15 let. Vyšší je u rodinných domů díky snazšímu získávání staveních povolení. V bytových domech developerů činí jen málo přes 1 000 bytů, což je v průměru 88 bytů měsíčně pro celou republiku. Při zvýšeném zájmu o nájemní bydlení je to číslo velmi malé.

Orientační hodnota vydaných stavebních povolení není sice příliš vysoká, ale zadaná veřejná zakázka za rok 2018 překračuje předchozí léta a je na úrovni roku 2009, který byl na dlouhou dobu posledním příznivým rokem. To vytváří dobrý předpoklad pro letošní rok, který zcela jistě naváže na růstovou tendenci minulých dvou let, i když zřejmě nebude meziroční výsledek tak výrazný.


Komentář poskytl Ing. Jiří Nouza
prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena