3. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje3. ročník soutěže Přeměna odpadů na zdroje pořádá Ministerstvo průmyslu a obchodu v rámci osvěty a vzdělávání pro přípravu přechodu České republiky k oběhovému hospodářství.

V příloze je letáček se základními  informacemi o soutěži, další podrobné údaje jsou zveřejněny na internetové stránce https://druhotnasurovina.mpo.cz/, kde jsou rovněž výsledky z 1. a 2. ročníku soutěže.  Soutěž je zaměřena zejména na získávání, zpracování a využití druhotných surovin. Za tímto účelem vytvořilo MPO v Operačním programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)  podpůrný program.

    Informační letáček o soutěži
    Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
    Inovační vouchery
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena