Komentář k výsledkům ČSÚ o stavebnictví za únor 2019Výsledek stavební produkce v únoru se podle údajů Českého statistického úřadu opět vrací do kladných čísel a dokazuje pozitivní růstový trend, který byl pro stavebnictví charakteristický v minulých dvou letech. Výraznější je v inženýrském stavitelství, díky zlepšené situaci v realizaci staveb dopravní infrastruktury. Součtové výsledky za dva měsíce se od počátku roku blíží ke 100 %, a to nejen v celkové hodnotě, ale také v pozemním i inženýrském stavitelství.  Eliminují tak poměrně rychle nelichotivá čísla letošního ledna, která byla vztažena k mimořádnému výsledku roku 2018.

Součtově za dva měsíce od počátku roku pokračuje nárůst orientační hodnoty nových stavebních povolení a rovněž zahájených a dokončených bytů. Spolu s výší zadané i vypsané veřejné zakázky, nástupem klimaticky příznivého období a prozatím příznivými podmínkami státního rozpočtu lze s mírným optimismem očekávat pokračující dobré výsledky i v dalších měsících.    

Komentář poskytl Ing. Jiří Nouza
prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena