Českomoravská záruční a rozvojová banka spustila nový program Záruka ZRSČeskomoravská záruční a rozvojová banka spustila nový program Záruka ZRS, který spolu s ní připravilo Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Cílem programu je snížit riziko českých firem při investování v rozvojových zemích a usnadnit vstup českých aktérů na tyto trhy. Program nabízí záruku až do výše 50 % jistiny komerčního úvěru na investiční aktivity v rozvojových zemích. Podmínkou podpory je udržitelnost investice a její konkrétní rozvojový dopad v zemi realizace. Tím je například zvyšování místní zaměstnanosti či předávání know-how a technologií. Kromě rozvojových přínosů přináší program i nové příležitosti pro české firmy, jak se etablovat v rizikovějších teritoriích.

V přílohách naleznete leták k tomuto programu s detailní informací a přehled rozvojových zemí (je mezi nimi i Srbsko, Bělorusko, Mongolsko, Maroko a další).

Projekty budou hodnoceny a schvalovány průběžně, tedy od okamžiku vyhlášení. Zájemci se mohou obracet na Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, Odbor ekonomické diplomacie, kontakt: Helena Schulzová, vedoucí oddělení služeb pro exportéry, tel.: +420 224 182 635, mobil: +420 723 639 196, e-mail: helena_schulzova@mzv.cz, nebo Českomoravská záruční a rozvojová banka, kontakt je uveden v přílohách.

Informace o programu Záruka ZRS
Přehled rozvojových zemí
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena