Václav Matyáš byl uveden do Síně slávy soutěže Manažer rokuV pražském Paláci Žofín byli 25. dubna 2019 za účasti tří stovek manažerských osobností a významných hostů vyhlášeni vítězové 26. ročníku soutěže Manažer roku. Ocenění se dočkali vítězové deseti kategorií, manažerská TOP 10, vrcholem bylo ohlášení Manažera roku a Manažerky roku. Do síně slávy Manažera roku byl uveden Václav Matyáš, uznávaná osobnost v oblasti českého stavebnictví, dlouholetý prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Václav Matyáš absolvoval Stavební fakultu ČVUT v Praze, poté se propracoval přes funkce stavbyvedoucího a hlavního stavbyvedoucího až na hlavního inženýra v n. p. Výstavba kamenouhelných dolů Kladno, zejména na stavbách pražského metra – trasy I/C, I/A, II/A. Pak nastoupil do n. p. Vodní stavby Praha, kde do roku 1986 řídil technickou přípravu stavby Jaderné elektrárny Temelín (JETE).  Jako ředitel divize 3 podniku Vodní stavby Temelín odpovídal v letech 1986–1996 za generální dodavatelství celé stavební části JETE. Předsedou představenstva  a generálním ředitelem nástupnických firem byl od 1. 6. 1996 až do 30. 6. 2005 (postupně Vodní stavby Bohemia, a.s., následně pak VSB, a.s., nakonec Hochtief VSB, a.s.).

Prezidentem Svazu podnikatelů ve stavebnictví se stal 1. 10. 2004 a v této funkci pracoval úspěšně více než 14 let – do konce roku 2018. Od  1. 1. 2019 je poradcem nového prezidenta Svazu podnikatelů ve stavebnictví.

Václav Matyáš je rozený stavař a manažer, zvyklý celý pracovní život řídit desítky a stovky podřízených. Při své práci uplatňuje nejnovější poznatky z různých oborů. S partnery, s nadřízenými i podřízenými vždy jedná čestně, napřímo a s přiměřenou pokorou. Proto je členskými firmami SPS oblíben, protože vždy hájil jejich zájmy, prosazoval celospolečenskou důležitost a vážnost stavařského řemesla a odvětví i jejich přínosy do HDP. Proto byl i opakovaně zvolen do funkce prezidenta SPS.

Aktivita Václava Matyáše byla a je velice široká: člen Správní rady ČVUT do roku 2016, člen Správní rady Oborové zdravotní pojišťovny (OZP 207), člen ČKAIT, 1. viceprezident Svazu inženýrů a architektů (SIA), člen kolegia ministryně MMR, člen představenstva SPS, aktivně pracoval v Konfederaci zaměstnavatelských a podnikatelských svazů (KZPS), neopomenutelná jsou jeho vystoupení v tripartitě s vládou ČR a odbory, práce v různých komisích  a podvýborech Poslanecké sněmovny PČR při přípravě legislativy atd.

V roce 1998 se stal vítězem kategorie Odvětví stavebnictví soutěže Manažer roku. SIA - Rada výstavby v roce 2010 rozhodla o udělení titulu Osobnost stavitelství ČR, Václav Matyáš vyznamenání převzal z rukou předsedy Senátu PČR. V roce 2019 si k těmto oceněním přidá ještě vstup do Síně slávy.

O soutěži MANAŽER ROKU

Již čtvrtstoletí soutěž vyhledává, hodnotí, oceňuje a propaguje nejlepší řídící pracovníky, lídry českého managementu. Její jedinečnost spočívá v tom, že vyzdvihuje manažery napříč odvětvími, profesemi a regiony. Je prezentací moderních, úspěšných metod řízení a nových trendů. Do finále se za čtvrtstoletí dostalo 1500 osobností, nejvyšším titulem Manažer/Manažerka roku bylo oceněno 59 z nich. V roce 2018 – příhodně v roce stoletého výročí založení republiky byli oceněni manažeři čtvrtstoletí. Další informace najdete na www.manazerroku.cz

O České manažerské asociaci

Dobrovolné nezávislé sdružení řídících pracovníků – manažerů. Vznikla v roce 1990 a jejím posláním je působit na rozvíjení odborných schopností manažerů. Přispívá ke zvyšování podnikatelské výkonnosti, konkurenceschopnosti, etiky řízení, kultury vztahů a odpovědného postoje manažerů vůči zákazníkům i společnosti. Ročně pořádá ČMA na 100 akcí, většinou v 15 regionálních a odborných klubech. Je vyhlašovatelem a organizátorem soutěže MANAŽER ROKU. Je spoluzakladatelem české pobočky České podnikatelské rady pro udržitelný rozvoj (CBCSD). Spolupracuje s Evropskou asociací manažerů, která sdružuje přes milion manažerů v celé Evropě.


 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena