Komentář k výsledkům ČSÚ o stavebnictví za březen 2019Příznivé klimatické podmínky, velká zásoba práce u rozpracovaných staveb, ale i nová zakázka, to jsou hlavní důvody úspěšného výsledku měsíce března i 1. čtvrtletí letošního roku podle dnešních informací Českého statistického úřadu. Více než dvouciferný meziroční nárůst v březnu (spolu s únorovým výsledkem) nejen eliminoval letošní lednový propad, ale součtová čtvrtletní hodnota dokonce překonala o více než 2 procenta rekordní výši roku 2018. Zásluhu na tom má zdvih pozemního stavitelství, především ale nárůst inženýrského stavitelství, zejména v segmentu dopravní infrastruktury. Vzhledem k objemu nově zadaných staveb a s ohledem na značnou hodnotu vypsaných výběrových řízení očekáváme příznivý vývoj i v dalším období. U staveb dopravní infrastruktury činí meziroční zvýšení hodnoty zadaných zakázek za první čtvrtletí plnou třetinu, u vypsaných překračuje dvojnásobek.

Dynamika v bytové výstavbě je patrná v počtu dokončovaných bytů, především ale u zahajovaných. Od počátku roku je vyšší nárůst u bytových domů, pokud by tento trend setrval, byl by to dobrý signál.

Čísla dnes vydaná Českým statistickým úřadem nás mohou uspokojit, přejme si, aby tato tendence vydržela i v dalších čtvrtletích. Předpoklady k tomu jsou vytvořeny.

Komentář poskytl Ing. Jiří Nouza
prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena