Nejlepší výrobce stavebnin 2018Stalo se již tradicí, že mezi významnými soutěžemi v sektoru stavebnictví je neopomenutelnou soutěž NEJLEPŠÍ VÝROBCE STAVEBNIN ROKU. V roce 2019 proběhne již její 12. ročník, který bude hodnotit výsledky roku 2018.

Hlavním posláním soutěže Nejlepší výrobce stavebnin je prezentace a zviditelnění výrobních firem, provozů a závodů průmyslu stavebních hmot v České republice s jejich progresivními a kvalitními výrobky pro stavebnictví a ostatní průmysl. Soutěž má odborné i laické veřejnosti ukázat, že i výroba stavebnin může být ohleduplná, šetrná a přitom moderní a energeticky úsporná.

Do soutěže se může přihlásit výrobní závod, provoz, případně technologická linka společnosti, firma nebo podnikatel. Vyhlašovateli soutěže jsou Svaz podnikatelů ve stavebnictví a Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Soutěž probíhá ve dvou kategoriích podle velikosti firmy:

  •     s počtem zaměstnanců nad 250,
  •     s počtem zaměstnanců do 250.

Kritéria soutěže

Přihlášené výrobní závody a provozy průmyslu stavebních hmot budou posuzovány zejména podle následujících kritérií:

    ekonomická úspěšnost, silná pozice na trhu,
    energetická náročnost výroby,
    dosahovaná kvalita výroby,
    zlepšování životního prostředí a řešení odpadového hospodářství
    zavádění systémů řízení jakosti výroby,
    investiční činnost do výrobního zařízení v posledních třech letech,
    dosažená produktivita a zaměstnanost.

Ze všech přihlášených je nominováno do užšího výběru 10 výrobců v každé kategorii, ze kterých je vybrán v každé kategorii jeden vítěz.

Hlavním mediálním partnerem soutěže je časopis Stavebnictví.

Prezentace 12. ročníku soutěže proběhla dne 11. 4. 2019 v budově MPO. V rámci vyhlášení se prezentovaly firmy Heluz, Velux a Laufen. Více o prezentaci na https://www.mpo.cz/cz/stavebnictvi-a-suroviny/souteze.

Uzávěrka přihlášek do 12. ročníku soutěže Nejlepší výrobce stavebnin roku 2018 je 28. 6. 2019.

Podmínky a průběh soutěže
Přihláška do soutěže
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena