Setkání s ministrem dopravy Vladimírem KremlíkemSvaz podnikatelů ve stavebnictví v čele s prezidentem Jiřím Nouzou inicioval s ohledem na personální změny v resortu dopravy jednání s novým ministrem Vladimírem Kremlíkem, které se konalo 18. června. Na této schůzce, která proběhla za přítomnosti velkých stavebních firem, se účastníci mimo jiné shodli, že je nutné zlepšit komunikaci mezi vedením resortu, který je zásadním veřejným investorem, a Svazem podnikatelů ve stavebnictví, který zastupuje členskou základnu ve vztahu ke státní správě a samosprávě. Jde zejména o oblast legislativy, tvorby zadávacích podmínek, zajištění dostatečných finančních zdrojů pro nadcházející období a další agendy bytostně související se stavebnictvím jako jedním ze zásadních národohospodářských oborů. Prvním krokem na této cestě je vzájemné poznání a možnost diskuse nad problémy, které náš obor zatěžují.

Tisková zpráva ze setkání s ministrem dopravy Vladimírem Kremlíkem

 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena