AKTUÁLNÍ VÝVOJ STAVEBNICTVÍ A BYTOVÉ VÝSTAVBY - Prezentace Ing. Cuřínové (ČSÚ) na členské schůzi SPS



Základním ukazatelem statistiky stavebnictví index stavební produkce (ISP). Při jeho výpočtu se vychází z vývoje stavebních prací provedených vlastními zaměstnanci podniku, je zveřejňován pouze v indexové podobě, svým pojetím se blíží přidané hodnotě a slouží především k určení celkové dynamiky odvětví, protože vychází ze stálých cen. Je publikován za celou populaci podniků s převažující stavební činností.
Po vrcholu v letech 2007 a 2008 následoval logický pokles, který prohloubila ekonomická krize, stavebnictví se vrátilo k opětovnému růstu až v roce 2014 a 2015. Hlavním tahounem sektoru byl rychlý růst inženýrského stavitelství, kterému růstu pomohly zejména veřejné zakázky a dočerpávání EU fondů.
Rok 2016 znamenal pokles produkce v obou kategoriích, více na inženýrských stavbách. V roce 2017 stavební produkce rostla a roli tahouna převzalo pozemní stavitelství. Loni dosáhla stavební produkce velmi dobrých výsledků, když reálně meziročně vzrostla o 9,2 %. Produkce pozemního stavitelství meziročně vzrostla o 9,1 % (příspěvek k celkovému růstu +6,7 p. b.) a inženýrské stavitelství zaznamenalo meziroční růst stavební produkce o 9,3 % (příspěvek +2,5 p. b.). Vývoj v jednotlivých měsících byl ale velmi nerovnoměrný. V lednu 2018 umožnily příznivé klimatické podmínky (meziroční rozdíl v průměrných teplotách byl 7,4 °C) stavbařům provádět veškeré stavební práce a produkce meziročně vzrostla o více než 30 %. Ve srovnání s předchozím rokem byl lednový růst stavebnictví mimořádný, protože leden 2017 přinesl výrazně podprůměrné teploty a srovnávací základna byla velmi nízko. Lednová stavební produkce je na výkyvy počasí mimořádně citlivá, ale dlouhodobě představuje nejslabší příspěvek během stavební sezóny. Přesto nejvýrazněji přispěla k celkovému růstu produkce v roce 2018.
K úspěšným měsícům se zařadil také červenec a září. Naopak růst stavební produkce v březnu brzdilo chladné počasí, vysoká základna a nižší počet pracovních dní (březen 2018 měl ve srovnání se stejným měsícem předchozího roku o dva pracovní dny méně). Horší výsledek byl zaznamenán také v listopadu. Výše zmíněné skutečnosti platí pro obě kategorie stavebnictví, více rozkolísaný vývoj ale zaznamenalo inženýrské stavitelství. Pozemní stavitelství stabilně roste již od poloviny roku 2016, inženýrské stavitelství se pomalu vzpamatovává z propadu a aktuálně za leden až duben 2019 roste rychleji (+9,3 % ku 3,3 % za pozemní stavitelství). Vývoj v měsících je zatím stabilní, kromě výsledků za leden, které ovlivnil mimořádný výsledek z minulého roku.

Poznámky k prezentaci pro SPS
Prezentace Ing. Cuřínové (ČSÚ) na členské schůzi SPS dne 18.6.2018




 



Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena