NOVÉ DOTAČNÍ VZDĚLÁVÁNÍ PRO ČLENY SPS, Projekt „STAVÍME NA VĚDOMOSTECH“

Projekt „STAVÍME NA VĚDOMOSTECH“

Registrační číslo projektu:     CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010952
Doba realizace projektu:        1.5. 2019 – 30.4.2022

Vážení členové SPS,

náš svaz získal pro Vás dotaci na vzdělávání Vašich zaměstnanců pro rok 2019–2022. Můžete využít 100 % dotaci přes náš svaz na následující oblasti školení kurzů:

•    Měkké a manažerské dovednosti (vč. obchodu, výroby, průmyslového inženýrství, logistiky, kvality)
•    Obecné IT
•    Účetní, ekonomické, právní
•    JAZYKOVÉ
•    Technické a odborné vzdělávání

Cílovou skupinu tvoří zaměstnanci jednotlivých členských podniků.
-    Členové čerpají dle pravidel de minimis (200 000 EUR, ve třech po sobě jdoucích účetních obdobích) – datum přidělení určuje sdružení dle míry vyčerpání de minimis člena – lze přidělovat i postupně v průběhu 2019-2022)

Cílem projektu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností zaměstnanců a zajistit tak soulad jejich kvalifikací a kompetencí s požadavky na vykonávané pracovní činnosti.

Projekt je financován z Evropského sociálního fondu a Státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost.

Konkrétní vaše požadavky s Vámi můžeme řešit zhruba od 9/2019.

V současné době nám můžete zasílat Vaše požadavky na témata školení/kurzů na institutsps@institutsps.cz.
O zařazení do projektu nám pište na institutsps@institutsps.cz.


Institut vzdělávání SPS
institutsps@institutsps.cz
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena