Komentář k výsledkům ČSÚ o stavebnictví za květen 2019I když se na první pohled zdá, že stavebnictví nízkou hodnotou meziročního růstu ztrácí tempo, je pozitivní, že výsledek zůstává kladný a od počátku roku je meziročně vyšší o 3,3 %. Je třeba si uvědomit, že je to výsledek dobrý, jeho hodnota je prakticky stejně vysoká jako v květnu loňského roku, kdy ve stejném období byl nárůst dvouciferný. Srovnávací hodnota je tedy velmi vysoká, přesto byla, i když jen velmi málo, překročena. Vyšší nárůst, jak je od počátku roku patrné, byl u inženýrského stavitelství.

Květnový pokles v počtu zahájených i dokončených bytů je sice překvapivě vysoký, od počátku roku je ale vývoj stále dobrý, především u dokončovaných bytů.
Po řadě měsíců vzrostl počet zaměstnanců, i když jen nepatrně, ale podstatný je nárůst průměrné hrubé měsíční nominální mzdy, o 8,9 %.

Na úvahu o výsledku letošního roku je ještě brzo, ale předpokládám, že i nadále může přetrvávat náš mírný optimismus. Vzrůstající orientační hodnota vydaných stavebních povolení i hodnota zadaných a vypsaných veřejných zakázek by měly být příslibem pokračování vrůstajícího trendu, i když jistě ne tak prudkého, jakého jsme byli svědky v loňském rekordním roce.

V těchto dnech jistě potěšilo stavbaře prohlášení ministryně financí Schillerové, která přislíbila, že ukáže-li se mimořádná nutnost omezit výdaje státního rozpočtu, nebude to na úkor investic.


Komentář poskytl Ing. Jiří Nouza
prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2020  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena