Limitní podmínky investorské smlouvy zpracované Svazem podnikatelů ve stavebnictvíVe své každodenní praxi se stavební firmy, usilující o zakázku, setkávají s návrhy obchodních podmínek, které lze považovat za nevyvážené. Svaz ve své činnosti pro členské firmy usiluje o nastavení korektních vztahů s veřejnými i soukromými investory. Za tímto účelem expertní skupina pro veřejnou zakázku zpracovala Limitní podmínky investorské smlouvy, které byly schváleny členskou schůzí Svazu dne 18. 6. 2019.
Zároveň intenzivně komunikujeme se zástupci MMR ve věci zpracování a společného prosazení všeobecných obchodních podmínek.

Limitní podmínky investorské smlouvy zpracované Svazem podnikatelů ve stavebnictví
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2020  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena