Komentář k výsledkům ČSÚ o stavebnictví za cerven 2019Meziroční nárůst stavební produkce v červnu 2019 oproti červnu 2018 o 2,4% a celkově za pololetí v hodnotě 3,1% by se mohl zdát uprostřed stavební sezóny nízký. Vezmeme-li však na zřetel, že letošní dynamika stavebnictví je nižší nežli v loňském mimořádně úspěšném roce, výsledek odpovídá očekávání. Trvale je zaznamenáván nárůst u pozemního stavitelství i u inženýrského stavitelství, u kterého  se dostává téměř na hodnotu loňského roku. Nárůst stavební produkce, i nižší, nežli byl možná očekáván, znamená dobrý výsledek.
Podstatně vzrostla orientační hodnota nově vydaných stavebních povolení, což je dobrým signálem pro zahajování nových staveb.
Červnový počet zahajovaných i dokončovaných bytů potvrzuje trend celkového zvětšování bytového fondu.
I v červnu vzrostl průměrný evidenční počet zaměstnanců a také průměrná hrubá měsíční nominální mzda.
Celkový výsledek stavebnictví za první pololetí roku a dosavadní trend jeho vývoje prozatím nevzbuzuje obavu.


Komentář poskytl Ing. Jiří Nouza
prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví.
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2019  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena