Program "Kvalifikovaný zaměstnanec"na základě usnesení vlády ze dne 26. srpna 2019 č. 581 o programech schválených vládou za účelem dosažení ekonomického přínosu pro ČR je spuštěn program "Kvalifikovaný zaměstnanec" a vztahuje na zaměstnance z Ukrajiny, Mongolska, Srbska, Filipín, Indie, Běloruska, Moldavska, Černé hory a Kazachstánu.

Program je určen:

  •   na straně zaměstnanců pro nově najaté zahraniční pracovníky, kteří dle platného znění aktualizované Klasifikace zaměstnání CZ-ISCO vykonávají činnost v hlavních třídách 4 – 8 v oblasti výroby, služeb nebo ve veřejném sektoru;
  •  na straně zaměstnavatelů pro subjekty, působící alespoň 2 roky v ČR, s vypořádanými závazky vůči státu (platba zdravotního a sociálního pojištění, daně), zaměstnávající alespoň 6 zaměstnanců.

O zařazení zaměstnavatele a jím vybraných zahraničních pracovníků do Programu a rovněž o zařazení dalších pracovníků již zařazeného zaměstnavatele, garant informuje gestora, a to prostřednictvím​ přihlašovacího systému MPO založeného na přidělování jedinečných​ kódů pro stanovený počet zahraničních pracovníků v konkrétním časovém období.

Tento postup se​ neuplatní u zaměstnanců z Ukrajiny, kteří budou kontinuálně řazeni do „nekonečné“ fronty.​

Zaměstnavatelé zařazení ke dni zahájení realizace Programu do „Režimu zvláštního zacházení pro kvalifikované zaměstnance z Ukrajiny“, „Režimu Ostatní státy“ nebo projektu „Zvláštní postupy pro​ pracovníky do zemědělství, potravinářství a lesnictví z Ukrajiny“ jsou od 1. září 2019 považováni za ​zařazené do PROGRAMU KVALIFIKOVANÝ ZAMĚSTNANEC.

Nezbytné dokumenty:

Program "Kvalifikovaný zaměstnanec"
Program kvalifikovaný zaměstnanec krok za krokem
Převodník mezi položkami klasifikace
Často kladené otázky k programu KZ
Čestné prohlášení zaměstnavatele
Čestné prohlášení zaměstnavatele - hromadná žádost
Žádost o zařazení do programu


Materiály jsou rovněž dostupné na webu KZPS ČR: http://kzps.cz/zamestnavani-cizincu-v-cr/
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2020  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena