Oznámení o vypisované soutěžiOznámení o vypisované soutěži: příprava projektové dokumentace pro výstavbu a realizaci stavby formou “design and build”na 4 muniční sklady se zázemím a nezbytnou infrastrukturou.

- vyhlašovatel: Polsko
- kód soutěže: ICB/7/2019
- čj. případu: 2019-43
- typ soutěže: ICB
- požadovaný stupeň prověření je: „Vyhrazené“

V případě zájmu společnosti o připravovanou soutěž zašlete prosímt zpracované „Prohlášení ve věci zájmu o účast …“ nejpozději dne 21.10.2019 na adresu: sekce vyzbrojování a akvizic MO, oddělení NSIP, nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6, fax 973 215 052. Vzor prohlášení je uveřejněn na níže uvedené webové stránce: http://www.oinsip.army.cz/sites/oinsip.army.cz/files/dokumenty/zakladni-stranka/prohlaseni_zajmu.doc.

Kontaktním pracovníkem za ČR v této věci je Andrea Bernardová, tel. 973 225 268, fax: 973 215 052, e mail: bernardovaa@army.cz.


 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2020  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena