Modernizace vojenského letiště Sliač - Slovensko
  •     Předpokládaný datum zveřejnění: 2020
  •     Předpokládaný datum uzávěrky tendru: Konec roku 2020
  •     Předpokládaný rozsah tendru: 55 mil. EUR
  •     Průmyslové obor/y:   stavebnictví, energetika, strojírenství


Popis projektu :

Ministerstvo obrany SR připravuje rozsáhlou modernizaci vojenské letecké základny Sliač. Na modernizaci letiště  bude podle odhadů potřebných přes 55 mil. EUR. Resort obrany předložil k resortnímu připomínkovému řízení návrh na modernizaci letiště.  Návrh počítá jak s výstavbou nových  rolovacích drah, tak i s modernizací existující infrastruktury. Samotná modernizace má proběhnout ve třech fázích. První a nejnákladnější část bude představovat rekonstrukce a rozšíření rolovacích drah. Postaví se i stojánky pro deset letadel. Tato fáze má vyjít na  40 mil. EUR. Ve druhé fázi by se mělo vybudovat  spojení letiště s přilehlou obcí Sielnica. Tato fáze za 14 mil. EUR zahrnuje i rekonstrukci  technických objektů  i postavení mycího zařízení  pro letadla a dočasného úložiště pro munici. V poslední fázi se mají rekonstruovat haly Husár, tzv. úl pro letadla, kde se plánuje vnitřní tepelná izolace, osvětlení prostorů a vybudování  havarijní ocelové nádrže.

Práce na modernizaci vojenského letiště by měly být dokončeny do roku 2022, kdy Slovensko dle dostupných informací dostane první americké letadla.

Tendr bude  zveřejněn na stránce Úřadu pro veřejné obstarávání:  www.uvo.gov.sk

Další informace zde
 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2020  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena