Generální ředitel FIEC přiletěl v lednu na pozvání Svazu podnikatelů ve stavebnictví do PrahyGenerální ředitel Federace evropského stavebního průmyslu (FIEC) Domenico Campogrande přijal pozvání Svazu podnikatelů ve stavebnictví (SPS) a v lednu přiletěl na dvoudenní návštěvu do Prahy. Program byl nabitý. Vedle setkání s představiteli SPS se například podíval do The Flow Building, která vzniká v samotném srdci Prahy a jejímž hlavním dodavatelem je společnost Metrostav.

Domenico Campogrande se v Praze sešel s prezidentem SPS Ing. Jiřím Nouzou a s generálním ředitelem SPS Ing. Petrem Hostkem. Cílem schůzky bylo představit blíže fungování a priority FIEC a zároveň prodiskutovat možnosti, jak dále posílit pozici SPS ve federaci. Cílem SPS bylo představit záměry Svazu a nastínit cesty, jak by FIEC mohla pomoci k jejich naplnění. Campogrande jednal i s námětkem sekce průmyslu, surovin a stavebnictví Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Ing. Eduardem Muřickým.

Součástí programu byla také návštěva The Flow Building, která vyrůstá na rohu Václavského náměstí a Opletalovy ulice v Praze od poloviny roku 2018. Moderní multifunkční budova s devíti nadzemními a třemi podzemními podlažími chce svým architektonickým řešením zachytit ducha nepřetržitého koloběhu města. Příprava i realizace projektu probíhá v systému BIM. „Jsem rád, že jsme mohli Domenica Campograndeho během jeho návštěvy seznámit s realizací tohoto zajímavého projektu. Poděkování patří hlavnímu dodavateli stavby, společnosti Metrostav, která nám prohlídku The Flow Building umožnila, a také jejím zaměstnancům za to, že nás ochotně provedli,“ říká Jiří Nouza, prezident SPS.

Po prohlídce a setkání se zástupci společnosti Metrostav Campogrande zamířil zpět do Bruselu. Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2020  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena