Oznámení o vypisované zakázce: Norsko Restoration of Office and Training Facilities for Joint Warfare CentrePředmět: Restoration of Office and Training Facilities for Joint Warfare Centre, Stavanager, Norway-NATO

Rekonstrukce kancelářských prostor a tréninkového vybavení Joint Warfare Centre, Stavanager, Norsko v rozsahu cca 11 000 m2 půdorysné plochy.
Objem projektu je odhadován na 13-15 mil Euro bez DPH.

Harmonogram: podpis smlouvy v polovině roku 2020, zahájení prací v lednu 2021 a dokončení do prosince 2022. Stavební práce zahrnují zejména demolice stávajících vodorovných i svislých konstrukcí, výstavba nových konstrukcí dle projektu spol. Ramboll vč. nového výtahu a vnitřních instalací objektu.

- vyhlašovatel: Norsko
- kód soutěže: 9TI11108-0
- čj. případu: 2020-03
- typ soutěže: NCB+
- požadovaný stupeň prověření je: „Neutajované“

V případě zájmu společnosti o připravovanou soutěž je požadováno zaslat zpracované „Prohlášení ve věci zájmu o účast …“ nejpozději dne 24.02.2020 na adresu: sekce vyzbrojování a akvizic MO, oddělení NSIP, nám. Svobody 471/4, 160 01 Praha 6, fax 973 215 052.
Vzor prohlášení je uveřejněn na níže uvedené webové stránce:
http://www.oinsip.army.cz/sites/oinsip.army.cz/files/dokumenty/zakladni-stranka/prohlaseni_zajmu.doc.

Kontaktním pracovníkem za ČR v této věci je Andrea Bernardová, tel. 973 225 268, fax: 973 215 052, e mail: bernardovaa@army.cz.


 Partnerské weby

Institut vzdělávání SPS | Národní soustava povolání | Národní soustava kvalifikací | Národní stavební centrum | Brněnské veletrhy a výstavy | Stavba roku | Časopis Stavebnictví | ÚRS | ČKAIT | SIA ČR - Rada výstavby | Sdružení pro výstavbu silnic | Portál českého stavebnictví | RTS,a.s.


Copyright ©  2020  Svaz podnikatelů ve stavebnictví - Všechna práva vyhrazena